mandag, november 19, 2018

Kappes om å hedre hverandre, del 15: Asbjørn Kvalbein

Han er en av nestorene i Misjonssambandet. For mange er han 'hele Norges sjelesørger'. Gjennom skrift og tale, gjennom sosiale medier og radio, har mange fått et ord med på veien, god og trygg åndelig veiledning ut fra Guds ord.

Asbjørn Kvalbein serverer ikke teorier eller lettvintheter, men velprøvd, erfaringsbasert kristentro. Og han får alle generasjoner i tale. Ikke minst gjennom sine mange, velskrevne andaktsbøker. Alt basert på Guds ord. Og det passer like godt for lutheranere og ikke-lutheranere, selv om det ikke er noen tvil om hvor Asbjørn Kvalbein befinner seg i d et kirkelige landskapet.

Kvalbein, som er bror til Jon, Hans og Aage, er utdanet cand theol, men han har også en amerikansk mastergrad i kommunikasjon. Det forklarer nok litt av hans gode kommunikasjonsevne,  men den er mer  enn det. Den er en nådegave. Asbjørn Kvalbein snakker og skriver på en måte som folk forstår. 

Det er ingen samfunnsstormer eller samfunnsrefser vi møter i hans tekster eller taler. Hans milde vesen, hans trygghet i Gud, skinner igjennom - også i hans levde liv. Det er nok derfor mange opplever han nettopp som den sjelesørgeren de trenger.

Redaktør, forlagssjef, rektor - titlene som kan knyttes til Asbjørn Kvalbein er mange, og velfortjente. Men for meg er han forkynneren par excellence. En bibeltroende. I mine ører er det en hedersbetegnelse.

Min bønn er at Gud må unne oss å ha hans stemme lenge iblant oss. Enten bak en mikrofon, eller bak to permer, eller ansikt til ansikt i en samtale.

Jeg takker Gud for at Han har reist opp Asbjørn Kvalbein 'for en tid som denne'.

Ingen kommentarer: