torsdag, november 22, 2018

Spurgeon om gjenopprettelsen av staten Israel, del 2

6.desember 1863 holder Charles Haddon Spurgeon (bildet) en preken i Metropolitan Tabernacle i Newington, med tittelen: 'Once a Curse But Now a Blessing', hvor han taler profetisk om Israel. Spurgeon er blitt 29 år gammel:

"Det kommer en dag, ja, den gryr allerede, når hele verden skal skjelne den sanne verdigheten til til det utvalgte såkorn, og søke deres selskap, fordi Herren har velsignet dem. 

På den dagen når Israel skal se opp på Ham som de har gjennomstunget, og skal sørge over deres synder, skal jødene ta sin sanne stilling blant nasjonene som en eldre bror og en prins. 

Pakten som er inngått med Abraham, å velsigne alle nasjoner gjennom dette såkorn, er ikke trukket tilbake; himmel og jord skal forgå, men denne utvalgte nasjonen skal ikke bli slettet ut fra Minnenes bok. 

Herren har ikke forkastet sitt folk; Han har aldri gitt deres mor skillsmissebrev; Han har aldri satt dem til side; I sin vrede har han skjult sitt ansikt for dem, men med stor barmhjertighet vil han samle dem. De naturlige grenene skal igjen bli podet inn på oljetreet, sammen med de ville oljegrenene fra hedningefolkene. 

I jødene, først og fremst, skal nåden triumfere gjennom Jødenes Konge. Å tid, fly med hurtige vingetak, og bring frem denne lykksalige dag!

(fortsettes)

Ingen kommentarer: