fredag, november 02, 2018

Om å forårsake splid

"Hver dag når vi våkner har vi et valg: Vi kan bringe enhet, oppmuntring og velsignelser til Kristi kropp eller vi kan forårsake splid, kjødelige diskusjoner og manglende enhet. 

Herre, gjør oss til ydmyke ærens kar, som reflekterer hvem Du er. Må Herrens skjønnhet hvile over oss.

Splid = noen som sår krangling mellom brødre. En person driver frem en konflikt i et fellesskap (eller sosiale medier).

'Seks er de ting som Herren hater, og sju har han avsky for ... den som sår splid mellom brødre.' (Ord 6,16 og 19b)

'Måtte Herren vår Gud være vennlig mot oss! La våre henders verk lykkes for oss, ja, våre henders verk, la det lykkes!' (Salme 90,17)

- Steve Porter. Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: