tirsdag, november 27, 2018

Spuregon om gjenopprettelsen av staten Israel, del 4

Her er fjerde og det siste utdraget av taler Charles Haddon Spurgeon (bildet), har holdt om Israel i profetienes lys. Det er sikkert mange flere enn de jeg har funnet, og kommer jeg over andre vil jeg også forsøke å oversette disse. Denne talen jeg her formidler et utdrag fra ble holdt i New Park Street Chapel, og Spurgeon var 23 år gammel:


"Hvis vi leser Skriften rett så har jødene mye å gjøre med verdens historie. De skal samles inn; Messias vil komme, den Messias de søker etter - den samme Messias som kom og som skal komme igjen  - skal komme som de forventet at Han skulle komme første gang. 

Den gangen trodde de Han skulle komme som en prins som skulle regjere over dem, og det vil Han når Han kommer igjen. Han vil komme for å være jødenes konge, og regjere herlig over sitt folk; for når Han kommer vil jøde og hedning ha samme privilegier, selv om det fremdeles vil være distinksjoner tilhørende den kongelige familien fra hvem Jesus kommer; for Han skal sitte på sin far Davids trone, og rundt Ham skal alle nasjoner samles."

Ingen kommentarer: