onsdag, november 14, 2018

FN anbefaler at alle land legaliserer abort

Et land som respekterer retten til liv bør også tilrettelegge for lovlige og sikre aborter.

Det slår Menneskerettighetskomiteen i FN fast i sine nye retningslinjer for hvordan Den internasjonale konvensjonen for medborgerskap og politiske rettigheter skal tolkes.

Dette ble slått fast 31. oktober da ekspertkomiteen som overvåker konvensjonen møttes. Her heter det:

"Stater skal ikke innføre nye begrensninger men fjerne eksisterende begrensninger som nekter kvinner og jenter tilgang til sikre og lovlige aborter..."

Konvensjonen negliserer også den enkeltes samvittighetsfrihet som nøler med å ta liv.

Dette betyr i praksis at FN anbefaler at alle land bør legalisere abort, noe som igjen betyr at et barn i mors liv ikke lenger vil ha noe rettsvern noe sted.

Til avisen Världen i dag sier generalsekretæren for den katolske pro-life organisasjonen Respekt, Benedica Lindberg:

"Når man leser kommentarene ser man tydelig hvilke krefter som har vært i sving her. De foretrekker abort og er imot samvittigetsfriheten. Kommentarene ignorerer helt konvensjonens klare budskap: Hvert menneske har en iboende rett til liv."

Ingen kommentarer: