onsdag, november 21, 2018

Spurgeon om gjenopprettelsen av staten Israel, del 1

Charles Haddon Spurgeon (bildet), den legendariske pastoren for baptistmenigheten Metropolitan Tabernacle i London, var en ivrig gransker av det profetiske ord. Spurgeon, som døde i 1892, trodde fullt og fast på at Gud ville gjenopprette staten Israel og at Gud ville vise seg å være trofast mot de evige løftene Han har gitt til jødene vedrørende deres hjemland. Og gjennom nitidige studier av Bibelen så han dette 56 år før det faktisk skjedde - og han preket om det til forsamlinger med opptil 10.000 tilhørere. Spurgeon taler profetisk.

Jeg har funnet fire slike 'Israels-prekener', som Spurgeon har holdt og vil presentere utdrag fra dem for bloggens lesere i min oversettelse, i kronologisk rekkefølge.

Den første holder han i New Park Street Chapel i Southward i 1855. Da er Spurgeon 21 år gammel!

"Tiden nærmer seg da stammene skal gå opp til sitt eget land, når Judea, som så lenge har vært en hylende ødemark, igjen skal blomstre lik en rose, når, selv om Tempelet ikke skulle gjenreises, skal det på Sions høyder bli reist kristne boliger, hvor sanger skal lyde høytidelig som de gamle Davids- salmene som ble sunget i Tabernaklet...

Jeg tror ikke vi legger stor nok vekt på gjenopprettelsen av jødene,. Vi tenker ikke nok på det. Men for sikkert, hvis det er noe det er gitt løfter om i Bibelen, så er det dette. Jeg tror ikke det er mulig å lese Bibelen uten å se dette klart: det vil bli en bokstavelig gjenreisning av Israels barn...

For når jødene er gjenopprettet, vil fylden av hedninger bli samlet inn; og så snartn de vender tilbake, vil Jesus komme tilbake til Sions-berget med Hans hellige i herlighet og de lovede Tusenårsrikets dager skal gry; vi skal da kjenne hvert menneske som en bror eller venn: Kristus skal regjere over alt.."

(fortsettes)

Ingen kommentarer: