lørdag, november 24, 2018

Bulgaria: Krever 3000 medlemmer før trossamfunn får myndighetenes godkjennelse

Bulgaria strammer grepet mot protestantiske kristne. Nå krever myndighetene at trossamfunn må ha 3000 medlemmer for å kunne søke om å bli registrert, ikke 300 som man først gikk inn for. Og det stopper ikke der. Den nye loven kan få tilbakevirkende kraft, slik at mindre trossamfunn kan miste sin godkjennelse. Menigheter og trossamfunn som ikke er registrerte er dermed å betrakte som ulovlige.

Dette skjer til tross for omfattende internasjonale protester. Den nye loven truer trosfriheten i Bulgaria. To søndager på rad har kristne i landet tatt til gatene i protest mot den nye loven. Fredag 16. november var det siste frist for høringsuttaleler.

Det har ført til noe. I lovutkastet ble det lagt sterke restriksjoner på kristne skoler og teologiske seminarer drevet av protestanter. En ny versjon av loven er nylig blitt presentert på det bulgarske parlamentets nettside, og der er disse restriksjonene noe dempet, blant annet når det gjelder religiøse skoler, religiøs praksis utenfor kirkebyggene og mulighet for støtte fra utlandet.

Baptist World Alliance og European Baptist Federation har skrevet brev til statsministeren, og der heter det:

"Ingen stat bør kontrollere utdanningen til og praksisen blant åndelige ledere."

La oss fortsette å be for våre trossøsken i Bulgaria. Når og om den nye loven trer i kraft er det ikke satt noen dato for ennå.

Ingen kommentarer: