torsdag, desember 27, 2018

Donald Trump setter tusenvis av kristnes liv og Israel i fare

Donald Trumps beslutning om å trekke de amerikanske styrkene ut av Syria kan sette våre kristne trossøskens liv i Midt-Østen i dødsfare og gjøre situasjonen for Israel enda mer usikker.

To av de som nå er svært bekymret over det som skjer er den amerikanske generalen William 'Jerry' Boykin. Han er visepresident for USA's ledende kristenkonservativ gruppe, FRC, som har vært svært støttende til den sittende amerikanske presidenten. Den andre som nå uttrykker stor bekymring er en av de ledende skikkelsene i den messianske bevegelsen i Israel, Avner Boskey.

Mens Trump mener IS er bekjempet, er den amerikanske generalen ikke så sikker på det. Rapporter general Boykin viser til viser at IS fremdeles kontrollerer visse områder, og kan komme til å slå tilbake. Og Det amerikanske forsvarsdepartementet slår fast i august at IS fremdeles har 30.000 krigere i Irak og Syria, og at de har større slagkraft enn Al Qaeda har i Irak. I følge Det amerikanske forsvarsdepartementet utgjør disse 'en alvorlig trussel mot alle som elsker fred og alle frie områder i Syria, inkludert føderasjonen i det nordlige Syria.'

Problemet er at Donald Trump ikke leser rapporter eller dokumenter, heller ikke fra sin egen administrasjon.

Den amerikanske presidenten overlater nå ansvaret til Russland, Syria og Tyrkia. Når ble Tyrkia en garantist for forfulgte kristne?

Bekymringen er reell. Hvis Tyrkia nå skal lede offensiven mot IS (les også kurderne) i de selvstyrte områdene i Syria, tror nå stadig flere eksperter at Syria vil ende opp med å bli styrt fra Iran.

De som klarest uttrykker denne bekymringen er The European Syriac Union, som i en pressemelding uttaler at de 'kristne samfunnene i dette områder frykter en utryddelse i hendene på Tyrkia, Iran og IS, som ennå ikke er fullt nedkjempet."

"Må vi ha øyne til å se det som nå skjer"", skriver den messianske jøden, Avner Boskey. Han nevner Syria, Iran og Russland og Tyrkia som kommer like etter. Trump som overfor evangelikale kristne har kommet med store ord om å forsvare kristne -  og Israel, kan med dette utspilllet, sette livene til tusenvis av kristne i Midt-Østen i fare og ikke bare det, men Israel.

Profetigranskere spør også om Donald Trump nå åpner for GOG-krigen, beskrevet av profeten Esekiel i kapittel 38-39, hvor nettopp disse landene skal være med i et angrep på Israel.

Ingen kommentarer: