tirsdag, desember 11, 2018

Israelsvenner som sprer jødehat

For en del år siden fikk jeg mye verbal pepper fordi jeg ikke var interessert i å lese en bok med tittelen: St.Peters himmelnøkler. Boken er i følge Wikipedia et 'rabiat angrep på den katolske kirke', og i følge denne kjente Israel-vennen ville den hjelpe meg til å avsløre hva den kirken står for. Han mente jeg trengte det, siden han mente at jeg 'leflet med den katolske kirke'. Vel, jeg leste ikke boken.

I dag ble jeg minnet om forfatterens navn: Marta Steinsvik (bildet), i forbindelse med noe Ervin Kohn, skriver på sin Facebook-profil. Der forteller han at Oslo kommune har oppkalt en egen gate etter Marta Steinsvik.

Men hvem var hun så, denne Marta Steinsvik?

Kort fortalt en av Norges verste antisemitter!

Marta Steinsvik reiste land og strand rundt for å propagandere for det kjente antisemittiske løgnskriftet 'Sions Vises protokoller'. Hun holdt også en rekke foredrag om 'jødenes destruktive innflytelse', og ivret for å få gjeninnført den såkalte 'jødeparagrafen' i den norske grunnloven.

Det var altså denne personen den ihuga Israels-vennen ville jeg skulle lese! Det forteller meg nok en gang at en del norske Israels-venner bør rydde litt på loftet, og jobbe litt mer seriøst med hva de sprer  videre på sosiale medier. For ikke mange dagene siden skrev jeg om norske Israels-venner la ut linker til den høyreekstreme nettsiden "Frie nasjonalister", som helt åpenlyst sprer jødehat på sin Facebook-side og som kommer med hatytringer mot navngitte norske jøder. Årsaken er kanskje at samme nettside legger ut sterk kritikk av norsk asylpolitikk. Men norske Israelsvenner må bli mer kritiske og sjekke bakgrunnen for hva de sprer videre på nett. Og det er heller ikke så mange år siden kristne gikk mann av huse for å lytte på en norsk forkynner som reiste land og strand rundt for å snakke om Jesu gjenkomst. Han hadde funnet et avslørende dokument som virkelig avslørte et antikristelig komplott i endens tid. Hvilket dokument var det? Sions Vises protokoller!

Ingen reagerte. Jeg tok den gangen kontakt Vårt Land som skrev om saken, blant annet intervjuet de den nordiske bønnelederen Kjell Sjöberg som sammen med andre kunne bekrefte at avsløringene forkynneren kom med, var bygget på et av de mest kjente antisemittiske løgndokumenter i historien. Forkynneren beklaget det hele, men det utrolige skjedde: Hans pastor mente dokumentasjonen forkynneren hadde  brukt var sann! Han avviste vår kritikk! Han forsvarte med andre ord bruken av Sions Vises protokoller.

Slik kan uvitenhet føre til tragiske slutninger, som fører til at vi som er Israels-venner, er med på å spre antisemittisme og reinspikka jødehat. La oss sjekke ting før vi sprer ting i sosiale medier, og om det er noe vi er usikre på, ta kontakt med organisasjoner som Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem, Ordet og Israel eller Karmel-Instituttet, Holocaust-senteret eller direkte til Det mosaiske trossamfunn i Norge.

Foto: Wikipedia

Ingen kommentarer: