mandag, desember 10, 2018

Ny EU-undersøkelse bekrefter økende antisemittisme i Europa

En helt ny EU-undersøkelse offentliggjort i dag bekrefter det vi lenge har visst: antisemittismen i Europa vokser.

Undersøkelsen viser at ni av ti europeiske jøder mener at det er blitt mer antisemittisme de siste fem årene og mer enn hver fjerde sier at de minst enn gang er blitt trakassert det siste året.

Det er EU's byrå for grunnleggende menneskerettigheter som har gjennomført undersøkelsen blant 16.400 jøder i Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Italia, Nederland, Polen, Storbritannia, Sveits, Sverige og Østerrike.

Selv om inngen norske jøder er spurt i denne undersøkelsen, fordi det er en undersøkelse gjort av EU i EU land vet at det er mange norske jøder som blir utsatt for trakassering.

Illustrasjon: Wikipedia.

Ingen kommentarer: