søndag, desember 16, 2018

Guds verksted hjelper enker og enslige mødre og mennesker i nød

Chris Williams (bildet) er en pastor etter Guds hjerte. Han har åpnet bilverksted hvor enker, enslige mødre og folk med dårlig råd får reparert bilene sine gratis. Verkstedet heter *Guds verksted'.

Det skriver nettstedet People.com

Pastor Chris, som han heter på folkemunne, var på vei hjem fra kirken en regnvåt kveld i Montgomery Texas, da han ser en mor og hennes sønn, som begge tilhørte hans forsamling, gå langs en av hovedveiene. Han stanser dem og tilbyr dem skyss samtidig som han spør hvorfor de er ute i et slikt ufyselig vær. Moren kunne fortelle at bilen hadde stått på verksted i flere måneder, og at hun ikke hadde råd til å hente den.

"Der og da bestemte jeg meg for at dette måtte vi gjøre noe med," forteller pastor Chris til People. For denne kvinnen var ikke den eneste han hadde møtt som slet med økonomiske problemer. Pastor Chris bor på landsbygda, og de som bor der er helt avhengige av bil for å komme seg på jobb.

'Uten bil, ingen jobb," forteller pastor Chris, "men problemet er at det er mange som ikke har råd til å betale for å ha bilen på verksted. Det dreier seg om enker, enslige mødre og andre vanskeligstilte."

Pastor Chris fikk samlet inn penger, fikk skaffet seg et verksted og flere menn, noen av dem pensjonister, stiller opp gratis, mens andre donerer penger til bildeler.

Til nå har 'Guds verksted' reparert 200 biler og satt i stand 100 biler som i utgangspunktet ikke var kjørbare. Aldeles gratis. For de som er nederst på samfunnsstigen.

"For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst og dere ga meg drikke; jeg var fremmed og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg." (Matt 25,35)

"En gudsdyrkelse som er ren og feilfri for Gud, vår Far, er å hjelpe enker og foreldreløse barn i deres nød..." (Jak 1,27)

Foto: People.com

Ingen kommentarer: