tirsdag, desember 25, 2018

Håp for Norden

Lille-julaften fylte Sveriges dronning Silvia 75 år. Det er ikke så ofte jeg skriver om kongelige, men det griper meg at den svenske dronningen uttaler til svenske medier i anledning denne dagen, at hun henter sin styrke fra bønnen og troen. Når Jesusmanifestasjonen holdt sitt store avslutningsmøte i Stockholm i 2011 fikk arrangørene en spesiell hilsen fra dronningen og det kongelige hoffet, som kom med sine ønsker om 'Guds velsignelse over dagen'.

Jeg tenker også på Norges og Danmarks dronninger som begge har sagt noe tilsvarende som dronning Silvia. Det er svært gledelig, og jeg tror det har stor betydning åndelig sett. Derfor er det all grunn til å takke Gud for dette.

I en sekularisert tid som vår, og med sterke antikristelige strømninger, er det ingen selvsagt ting at vi får beholde våre tre nasjoners korsmerkede flagg. De korsmerkede nordiske landene er. Danmark, Færøyene, Sverige, Island, Finland og Norge. Jeg er overbevist om at Gud har store planer for disse landene.

"Jeg så, og se! en stormvind fra nord, en stor sky av flammende ild," skrev profeten Esekiel om et av sine syner.

Esekiel så Guds herlighet komme nordfra. Det skjer noe nytt nå. Vi ser antydningen til at Gud reiser opp en hær av bedende mennesker. De siste årene har vi sett stadig flere ungdommer komme til bønnemøter og bønnekonferanser, og når Roy Godwin var på sin møteturne for å besøke 10 norske byer, kom det omlag 10.000 mennesker til disse samlingene - noen av dem midt i uken. I Sverige slutter stadig flere - vi snakker om tusener - opp om den nasjonale bønnedagen, som svenskene har lagt til sin nasjonaldag.

Det er håp for Norden!

Foto; Wikipedia

Ingen kommentarer: