fredag, desember 14, 2018

Når tiden er inne

"Jesus kom når tiden var inne. Han kommer tilbake når tiden er inne. Der Jesus Kristus er der er tiden inne.

Vi opplever ofte at tiden er full av tomhet. Vi håper på at i morgen, neste uke, neste måned eller neste år så kommer viktige ting å skje.

Men iblant opplever vi at tiden er inne. Det er når det virker som om tiden står stille, som om det som har skjedd, det nåværende og det fremtidige sammenfaller, som at alt finnes der vi er og som at Gud, vi og alt som finnes er blitt forenet til en fullendt enhet. Slik er Guds tid.

"Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under loven" (Gal 4,4), og når tiden er inne kommer Gud til å "sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord" (Ef 1,10). Det er når tiden er inne at vi møter Gud."

- Henri Nouwen i Bread for the Journey. Norsk oversettelse (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: