torsdag, desember 27, 2018

Herren vekker til live sin forsamling i Romania, del 2

Dette er Ioann (Johannes) Predoni (bildet), en anabaptist, som bor i nærheten av byen Deva, som ligger langs elva Mures. Ioan og kona har tre voksne barn. De bor på en gård og driver med sauer, og er del av et fellesskap som oppriktig forsøker å følge Herren Jesus, som best de kan.

De tilbringer en ganske lang periode, hvert år, som fremmedarbeidere i Spania. Derfor snakker de og skriver de spansk.

Deres visjon som familie, og den lille forsamlingen de tilhører, er å revitalisere og styrke et anabaptistisk nærvær i et område hvor de troende har mistet sin visjon for mange år siden. De kjenner på seg ar de trenger åndelig oppmuntring og retning for arbeidet og drømmer derfor om å bli nært knyttet til andre anabaptister, hvor de måtte finnes. Området de bor i byr på mange muligheter, spesielt for de som kan noe om sauehold, men også for andre yrkesgrupper. Jorden er grøderik.

På 1600-tallet var det et sterkt nærvær av anabaptister i Siebenbürgen (Transylvania). Dette ble fullstendig ødelagt av de katolske myndighetene. I Deva var det et eget sted hvor anabaptistene ble henrettet. En av dem var en mann ved navn David Ferenz, en ungarsk adelsmann, som var kommet til en levende tro på Jesus,  blitt døpt på bekjennelsen av sin tro, og hadde sluttet seg til anabaptistene.

"De siste 10 årene har jeg forsøkt å informere kirkene her om det som skjedde den gangen," forteller Ioann Predoni, "og på den måten gi videre vitnesbyrdet til disse anabaptistene, hva de sto for og hvorfor de døde for sin tros skyld. Men så langt har det vært vanskelig."

De andre kirkene er ikke interessert.

Nå ber han troende i Europa om forbønn. For de troende i Deva, og nabobyen Hateg, om at Herren må sende vekkelse og fornyelse og hjelp, slik at den lille spiren kan gro og vokse. Etter så mange år uten noen særlig evangelisk virksomhet i området, finnes det altså noen som vil leve radikalt for Jesus og se en forsamling vokse frem.

Vil du stå sammen med Ioann i bønn?

Ingen kommentarer: