onsdag, desember 12, 2018

Når man dømmer alt og alle

Jeg slutter ikke med å forundre meg over folk som bruker så mye av sin tid på sosiale medier til å opptre som teologiske dommere. Det meste er galt. Ved hjelp av klipp-og-lim videoer har de funnet bevis på både det ene og det andre. Den  er under innflytelsen av det, en annen av noe annet. Noen av New Age, andre av Den romersk-katolske kirken, andre av kundalini, og hva det nå enn må være. Mens de selv har alt sitt på det tørre, og Herren har ikke noe å usette på dem. Om Herren kom i dag, ville de blitt med i opprykkelsen, mens det er heller tvilsomt med de andre.

For det er de som har rett. Alle andre tar feil. De bedømmer vekkelser, enkeltpersoner, bevegelser. Med et pennestrøk, så er alt galt. Få av dem besitter noen teologisk kompetanse, men likevel eier de visst allslags kunnskap - også om folks motiver. Selv liker de ikke kritiske spørsmål. De ville ikke ha likt at noen laget en klipp-og-lim video om dem, men så lenge det gjelder andre er det ok.

"Gjør ikke Den Hellige Ånd sorg", er et ord som er blitt så alvorlig for meg.

Betyr det at vi ikke skal bry oss om vranglære og forførelser? Det skal vi. Men ikke all lære som avviker fra MIN oppfatning er ikke nødvendigvis vranglære, og ytringer jeg ikke liker, behøver ikke være forførelser.

Vi trenger virkelig evnen til å skille ånder. Det er tydelig at en del av disse sinte menn og kvinner, med liten eller ingen teologisk utdannelse, ikke har den evnen. Dessuten mangler noen av dem både sosiale antenner og vanlig folkeskikk. Men det er tydelig at sinte kommentarer for dem er ensbetydende med Åndens frukt.

Ingen kommentarer: