onsdag, juni 05, 2019

Botemiddel mot skråsikkerheten

Professor i kirkehistorie og bibeloversetter Carl Fredrik Wisløff (bildet) har fortalt denne historien, som jeg tror vi alle har nytte av å reflektere over:

Historien Wisløff fortalte handlet om tre brødre som utvandret til Amerika. Etter mange, menge år på prærien, skulle de nå hjem for å besøke sin far. Han hadde i alle disse årene drevet gården i gamlelandet.

I de siste brevene de hadde fått fra sin far, hadde han fortalt om en del forandringer han hadde gjort hjemme på gården. Nå satt de på båten og snakket om hvordan det hadde blitt på den gården de husket så godt fra sin barndom.

I samtalens løp viste det seg imidlertid at de hadde tolket ulikt noe av det som sto skrevet om byggearbeidene. De hadde derfor forskjellige oppfatninger av hva som ville møte dem, og hvordan det virkelig var hjemme hos far. De tok fram igjen og leste på nytt brevene de hadde fått, men likevel kunne de ikke bli enige. Ja, etter hvert ble det nesten en litt utrivelig tone i samtalen og samværet. Da sa den eldste av dem: 

Brødre, nå må vi ikke bli uvenner om vi ikke ser helt likt på dette. Vi er på hjemvei. Snart er vi framme. Da skal vi få se hvordan alt er, og hvordan vår far ordnet det.

Foto: Wikipedia

Ingen kommentarer: