søndag, juni 23, 2019

Den ekte gleden

Påklistret, påtvungen glede er ikke bare uekte, men kvalmende. Gleden må komme innenfra om den skal være ekte. Da er den frigjørende og helsebringende.

I den siste tiden har jeg grunnet på et ord fra Salme 16,11:

"Fylde av glede er det for ditt åsyn, livsalighet ved din høyre hånd i evighet."

Det finnes altså en himmelsk glede og den finnes et sted: ved Guds ansikt. Der finnes det en salig glede. Så ved å oppholde oss i Guds nærvær gis vi denne gleden. Ikke ved strev, men ved å oppholde oss i Guds nærvær.

Når Peter holder sin pinsepreken i Jerusalem, sier han: "Du skal fylle meg med glede for ditt åsyn." Peter siterer faktisk fra Salme 16. Når Gud øser sin Ånd ut på pinsefestens dag øser han ut sin glede. Det er overflod av glede i himmelen. Den som søker å leve i Herrens nærvær kan ikke unngå å smittes av gleden, for foran Guds ansikt er det alltid glede. Den ekte gleden.

Ingen kommentarer: