onsdag, juni 05, 2019

Bønnesvar

Vi kom i mål takket være stor gavmildhet og giverglede! Tirsdag 28.mai la jeg ut en forespørsel om noen kunne tenke seg å hjelpe en vankeligstilt kristen familie. Målet var 20.000-25.000 kroner. Det målet er nå nådd.

Det er en svært rørt og djupt takknemlig familie som takker så hjertelig for gaven. Det gjorde det mulig for dem å kunne få betalt husleien, strømmen og andre preserende utgifter. På grunn av sykdom har denne familien kommet i denne vanskelige økonomiske situasjonen.

For å kunne trygge denne familien i hvert fall frem til jul trenger vi noen faste givere. Om 30 personer ble med på et spleiselag og ga 100 kroner i måneden, så er vi i mål, eller 12 personer ga 250 kroner i måneden.

Dette vil bety enormt mye, ja utgjøre en forskjell. De første kristne hadde omsorg for de trengende, og det gir mening å hjelpe på en praktisk måte.

De som er interessert i å hjelpe kan bruke konto: 1604.04.04345 som er vår misjonskonto (White Fields Mission) eller vipse May Sissel: 99621281. Merk det med 'familie', så skal vi sørge for å formidle pengene.

Ingen kommentarer: