mandag, juni 03, 2019

Minnegudstjeneste i OsloGudstjeneste i takknemlighet for Jean Vaniers 
liv og virke
onsdag 5 juni kl 1700 i Oslo domkirke
Jean Vanier var teolog, filosof og humanist. 
Han var grunnlegger av L' Arche (Arken), en internasjonal sammenslutning av bofellesskap hvor mennesker med utviklingshemning og andre lever og arbeider sammen.
L'Arche inspirerte blant annet opprettelsen av Mariahuset i Oslo, som Wera Sæther og Bodil Sødal tok initiativ til i 1975.
Vanier var medgrunnlegger av Tro og Lys - bevegelsen (Faith and Light), en bevegelse som arbeider for at mennesker med utviklingshemning og deres familier skal finne sin plass i kirke og samfunn.
Tro og Lys finnes siden begynnelsen av 90-tallet også i Norge, grunnlagt på Jean Vaniers invitasjon av Aslaug Espe og en gruppe foreldre med utviklingshemmede barn.
Jean Vanier ble født i 1928 og døde 7 mai 2019 og ble 90 år gammel.
Vi ønsker å komme sammen og minnes dette flotte mennesket.
Velkommen til Oslo domkirke! Del gjerne dette med andre!
Hilsen Tro og Lys v/ Aslaug Espe og Birgitt Aarrestad

Ingen kommentarer: