fredag, juni 28, 2019

Nytestamentes mest misbrukte tekst?

Matteus 7,24-29 - historien Jesus forteller om huset bygd på fjell- eller sandgrunn - er kanskje en av de tekstene i Det nye testamente som 'misbrukes' oftest. Det skjer ved at teksten tas ut av den sammenhengen den står i.

Hvem har ikke hørt ivrige predikanter og evangelister lagt ut teksten som om den handler om å bygge livet sitt på Jesus? Eller på Bibelen? At det er å bygge på klippegrunn.

Dette er jo ikke noe galt i dette, men det er ikke det teksten handler om!

Nøkkelen til å forstå denne teksten finnes i vers 24:

'Derfor - hver den som hører DISSE MINE ORD OG GJØR ETTER DEM...'

Hvilke ord?

De ordene Jesus uttaler i det vi kaller Bergprekenen, som begynner i Matt 5, og slutter med denne lignelsen. Det er den som HØRER dem og som GJØR ETTER DEM som er den forstandige eller vise mannen som bygger huset sitt på fjellgrunn.

Ikke hvilke som helst ord, men Bergprekenen.

Og ikke bare hører dem, men GJØR etter dem.

Den som hører disse ordene, og IKKE GJØR ETTER DEM, hvem er han, jfr v.26?

Den som bygger sitt hus på sand!

Det er ikke mine ord.

Det er  Jesu ord.

Ingen kommentarer: