tirsdag, juni 04, 2019

Igjen bes det i Jordandalen etter 50 års taushet

Etter mer enn 50 års taushet bes det i et rumensk kloster i Jordandalen. Det er gledelige nyheter.

I nærheten av det stedet hvor Jesus ble døpt, finnes det et rumensk-ortodoks kloster, Hl.Johannes døperens skita. Den siste onsdagen i mai kunne representanter for Det rumenske patriarkatet, arkimandrit Teofil Anastasoaie og noen prester gå inn i den ødelagte klosterkirken. Da hadde israelske soldater ryddet området for miner, slik at det var trygt å ferdes der.

"Det var en spesiell og spennende dag," forteller arkimandrit Teofil til Basilica News Agency.

Han la til: ''Det er fordi ingen bønner er bedt her på 50 år. Kirken har vært stengt, og området minelagt. Det er bare ørkenvinden som er blitt hørt her."

Klosterkirken ble ødelagt i forbindelse med krigen i 1967, og munkefellesskapet som hørte til her måtte flykte.

Det ble funnet igjen noen tidebønnsbøker og ikoner. Ikonostasen er ødelagt. Det rumenske patriarkatet startet en innsamlingasjon for å gjenreise dette bønnens sted i Jordandalen i 2016.


En av tidebønnsbøkene som ble funnet igjen i den ødelagte klosterkirken.

Foto: Basilica.ro

Ingen kommentarer: