tirsdag, juni 25, 2019

Jack Hayford 85 år

Den Hellige Ånd er forunderlig. Han har sine veier, og alltid en utvei. De siste dagene har jeg kjent på en stor sorg og fortvilelse. Jeg skal ikke på det nåværende tidspunkt fortelle mer om det. Kanskje senere.

Men Den Hellige Ånd kjenner oss, og i dag henledet han min oppmerksomhet på en preken av Jack Hayford (bildet), hvor Hayford taler om å tro når man ikke kan se noe.

'Jeg undres på hvor gammel Hayford er blitt tenkte jeg.'

Jeg googlet og fant ut at han har fødselsdag i dag, og er blitt 85 år.

Med ett kjente jeg på en slik djup takknemlighet for denne gudsmannen!

En av Guds store generaler. Pastorenes pastor.  En mann med integritet, trofast, som hele livet har holdt frem Bibelen som Guds autoritative, guddommelig inspirerte ord, evig gyldig og som eneste autoritet for liv og lære. Som elsker Israel, tror på bønnens kraft og makt og som lever hva han lærer.

Hvilket forbilde!

Ikke mange av hans kaliber i dag, hvor så mange forkynnere og pastorer går på kompromiss med Guds ord.

Og prekenen - den ble til stor hjelp for meg.

Ingen kommentarer: