lørdag, juni 22, 2019

Trondheim og den profetiske forsamlingen

Når May Sissel og jeg ankom Trondheim fredag ettermiddag, hvor vi skal delta på bønneinitiativet Europe's Wells, kom ordene til Kjell Sjöberg så klart for meg: "Åndens tid kommer til å være profetisk, fordi så mye av profetiene fra Guds Ord kommer til å gå i oppfyllelse. Forsamlingen må være profetisk for å kunne orientere seg i en tid av kaos. I oppbrudds-og pilgrimsstadiet blir profetrøstene spesielt viktige.

Jeg tror på en gjenopprettet og en triumferende forsamling i endens tid. Jeg tror på profettjenesten i endens tid. Jeg tror på den profetiske forsamlingen før Jesu gjenkomst. Med den profetiske forsamling mener jeg en forsamling, som sammen får handle som profetene i Det gamle testamente fikk gjøre. I dag kommer ikke Herren til å anvende profetskikkelser skilt fra Kristi kropp. Jeg tror på enkeltindivider som profetrøster, men de opererer sammen med hele forsamlingen, slik at forsamlingen blir delaktig i det profetiske som skjer."

May Sissel og jeg gleder oss til å delta på bønnekonferansen i Trondheim. Vi tror Gud er mektig til å gjøre noe stort disse to dagene.

Ingen kommentarer: