fredag, juni 07, 2019

Taize rystes av overgrepsskandale

Taize rystes i sine grunnvoller etter at fem tilfeller av seksuelle overgrep nå er kommet for dagen. Dette er en sorgens dag for mange av oss som har satt stor pris på det økumeniske klosterfellesskapet.

Det handler om fem overgrep begått mot midreårige mellom 1950-1980. Tre av brødrene har vært innbladet, to av dem er døde. Den siste lever fortsatt i Taize, men er fratatt alle oppgaver som har med barn og unge mennesker å gjøre. Det skal ikke være snakk om voldtekter, men det mildner ikke ofrenes lidelser for det. Sakene er anmeldt til pollitiet.

Overgrepene har væært kjent for ledelsen i Taize siden 2010. Det er ofrene selv som ikke har villet skulle bli kjent. De er alle blitt tilbudt profesjonell hjelp og støtte.

Hvert år besøker mellom 60.000-100.000 ungdommer Taize. Kommuniteten ble grunnlagt i 1940 av den reformerte pastoren Roger Schutz og består i dag av 100 brødre, både katolikker og protestanter. Kommuniteten ledes i dag av bror Alois.

La oss i dag omslutte ofrene i våre bønner, og alle medlemmene av Taize-kommuniteten som er i djup sorg over det forferdelige som har skjedd.

Billedtekst: Klosterkirken i Taize.

Ingen kommentarer: