søndag, november 14, 2021

Avdekket ny reiserute til Polens grense via Moskva


Vekterne på muren, de som våker i bønn, bør kjenne sin besøkelsestid når det gjelder den svært spente situasjonen mellom Hvite-Russland og Polen, hvor migranter fra Midt-Østen brukes som sjakkbrikker i et storpolitisk spill. Klassekampen kunne i går avdekke en hittil ukjent flyktningerute som går via Moskva - her representert med Kreml - med russisk visum. Russiske og hvite-russiske fallskjermsoldater, som tilhører elitedivisjoner, har også deltatt i en stor militærøvelse langs den hvite-russiske grensen mellom Polen og Litauen. Dette skjer samtidig med at hvite-russiske soldater bruker sterke laserlys for å blende polske soldater ved grensegjerdet mellom de to landene, i et forsøk på å ødelegge grensegjerdet og presse migrantene over på polsk side. Dette er en helt ny form for krigføring, hvor hvite-russerne bruker migranter i et maktspill hvor man bokstavelig talt presser mennesker over en nasjonal grenselinje.

Så selv om det nå ser ut til å lykkes med å få en slutt på at Turkish Airlines og Belavia Airlines flyr migranter fra Midt-Østen til Minsk, for så å bli busset inn til grenseområdene til Polen, finnes det altså en ny migrantrute via Moskva til Minsk. Klassekampens journalist har møtt flere migranter som har kommet seg til Hvite-Russland på denne måten. I følge opplysninger Klassekampen har fått selges det pakketurer for migranter fra Syria, Irak, Libanon, Jemen og andre konfliktherjede land i Midt-Østen via Moskva som er billigere enn en direktereise til Minsk. Billettene selges via internett av personer som skaffer tilveie alt som trengs for å komme seg til Hvite-Russland.

La oss fortsette å be inn i denne situasjonen som fort kan eskalere til en storpolitisk konflikt som vil berøre hele Europa. 

Ingen kommentarer: