mandag, november 01, 2021

Den lidende tjener og våre lidelser - serien: Den lidende tjener, del 3


 "Herren Herren har gitt meg en disippeltunge, så jeg skal kunne styrke den trette med mine ord. Han vekker mitt øre hver morgen (se bildet), han vekker det for at jeg skal høre som disipler hører. Herren Herren har åpnet mitt øre, og jeg var ikke gjenstridig, jeg vek ikke tilbake. Min rygg bød jeg fram til den som slo, og mine kinner til dem som rykket meg i skjegget. Mitt ansikt skjulte jeg ikke for hån og spytt. Men Herren Herren vil hjelpe meg. Derfor blir jeg ikke til skamme. Derfor har jeg gjort mitt ansikt hardt, som stein. Jeg vet at jeg ikke skal bli skuffet." (1)

Her, i denne tredje tjenersangen, har vi den lidende tjener som ved hjelp av sin lidelse og lydighet tilegner seg visdommen og autoriteten han vil bruke for å hjelpe andre. Er dette bare en erstatningstransaksjon, kun ment for at Messias skal lide? Mange hevder at Jesus lider slik at vi ikke trenger det, og forløsende, så langt som hans soning for våre synder, er dette sant. Men visdom og kontekst tilsier at vi tolker dette djupe kallet til en lydighetslidelse riktig for dens anvendelse i våre egne liv. Er vi bare frelst av Messias, eller er vi kalt til å bli forvandlet til hans bilde og til å vise og utvide hans karakter? Jesus "lærte lydighet gjennom det han led."[2] Han bringer mange sønner og døtre til ære ved hjelp av sin lydige lidelse. Kan vi bringe andre til et sted for helbredelse ved å følge i hans fotspor?

Kunne han ikke bare lide noen timer på slutten av sin reise og være ferdig med det? Forvandlingsmessig er denne ideen like pen som en nål, men kommer definitivt til kort for forbønnsdybdene som virkelig forvandler. Hvordan vil vi gå inn i vår rolle som prester og forbedere med mindre vi vet hvordan det er å oppleve alt som trengs for å bringe frem et visdomsord og Guds trøst og frelse i rett tid? Hvordan kan forløsende visdom komme frem med mindre den er nedfelt i et ekte hjerte som fritt har valgt å adlyde Gud uansett hva? Hvordan kan jeg tale for Gud med mindre jeg kjenner og føler Guds hjerte?

Visdom kommer fra å kjenne Guds hjerte, ikke fra et skarpt intellekt eller en lærd filosofi. Visdom vokser ut av lydighet, og her, i denne passasjen, kommer den gjennom lydigheten til den lidende tjener: lydighet som virkelig kostet ham alt. Således læres gudfryktig visdom ofte, eller kanskje bare, inkarnasjonelt gjennom djup lidelse. Denne djupe streven danner, i Guds folk, et himmelsk perspektiv.

Jesus måtte sette sitt ansikt som flint for å fullføre den skjebnen Gud hadde for ham. Å nekte å lide ville ha kostet ham seier for hans jordiske rase og hans evne til å arve sitt folk – ikke bare for å kjøpe vår frelse, men retten til å lede oss som den rettferdig lidende tjener. Hvis Jesus måtte være bestemt all-in, burde jeg da forvente en lettere vei?

En av hensiktene med visdom er å hjelpe mennesker som er slitne og ikke vet hva de skal gjøre. Min lidelse kan og bør tjene en forløsende hensikt når jeg lærer å manøvrere gjennom en ødelagt verden, betjene en forvirret og tydelig uklok verden.

I endetiden tjener Maskilim (de som er kloke)[3] et viktig formål: de har studert og forberedt seg på forhånd slik at de kan tolke og forklare hva som utspiller seg på slutten av historien. Det som er interessant med dem er at selv om de er kloke, har de fortsatt behov for ytterligere karakterrensing og foredling.[4] Ved deres interaksjon med dobbelte karakterer kommer deres ufullkommenhet til overflaten for å bli perfeksjonert.

Denne «vinne visdom» er ikke for sarte sjeler. Se for deg Jesu liv, hans visdomsreise som starter med at Herren hvisker til ham morgen etter morgen, men etter hvert som han går lenger på sin reise, hører han vanskeligere ting og fortsetter lydig å følge Gud ned i djupet. Tenk på dette: Han viste ryggen til dem som slo ham, og han viste kinnene sine til dem som plukket ut skjegget hans. Han skjulte ikke ansiktet for skam og spytt. Han hadde gått med på å gå hele reisen i lydighet, og det var i sannhet gjennom en «plagens ovn».

Når jeg først har forpliktet meg til veien som Herren kaller meg til, er jeg, som den lidende tjeneren, ikke i stand til å vende tilbake. Det er her jeg lærer hva det vil si å holde ut i lydighet til punktet, muligens, døden. Peter sier på slutten av sitt liv: "Bli ikke overrasket over de brennende prøvelsene, men gled deg over at du deltar i Kristi lidelser."[5]

Det er ingen annen pålitelig måte å virkelig kjenne Gud på, ingen annen måte å få visdom på enn gjennom en lang, ubrutt lydighet over ulendt terreng. Verden er slik at mørke krefter og menneskelig motstand vil forsøke å ødelegge meg hvis jeg går på lydighetens hellige motorvei. Jeg må til tider sette ansiktet mitt som flint for å holde på min pålagte oppgave. Gud er den som leder meg, og han leder meg inn i krigene som er bestemt for meg å delta i. Jeg får visdom til å vinne kampen og tjene de sårede, ikke for å unngå vanskeligheter.

Lidelse tror jeg demper mitt ønske om å bevare meg selv. Jeg innser at jeg ikke kan bevare meg selv. "Ikke ved makt eller kraft, men ved Min Ånd, sier Herren."[6] De klassiske andaktsforfatterne fra forrige århundre oppfordret Guds folk til "absolutt overgivelse." I dag får vi beskjeden om at absolutt overgivelse på en eller annen måte vil hindre oss i å leve vårt "beste" liv. Jeg er fristet til å forfølge bare ekstatiske følelser bortsett fra å betale prisen for å følge Lammet hvor enn Han går. Å gjøre ansiktet mitt som flint for å følge ham overtrumfer enhver euforisk følelse som kan lokke meg. Når han fører meg ut i havet for å redde meg, burde jeg ikke bli overrasket over at alt som ikke er fra ham vil drukne. Dåpen min forteller meg det.

Vårt kollektive kall er å være salt og lys for en døende verden. Verdslig visdom vil på ingen måte være tilstrekkelig for at vi skal vite hvordan vi skal si et ord i rett tid til den som er trett. Vi må ha Guds visdom – og den visdommen kommer ikke billig.

Lidelsen født av absolutt lydighet fratar meg min egen måte å tenke på og min tillit til min tenkning. Ved å gjøre det gir det plass for visdommen født av himmelen å komme til meg. Ingen får et vitnesbyrd verdt å ha ved å sitte i bakgården og spise bonbons og se på repriser. Ekte disippelskap koster meg alt. Det Gud er ute etter er menn og kvinner som forstår ham, adlyder ham og elsker ham over alle ting.[7] Lidelse demper sjelens frekkhet og erstatter den paradoksalt nok med de saktmodige, men løvelignende egenskapene til Guds Lam. De som ennå ikke er sikre på hva den siste linjen betyr, vil forstå veldig snart. Alle hans hengivne tilhengere skal. Maranatha.

Rose-Marie Slosek/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen (c)

[1] Jes 50:4-7
[2] Hebr 5:8
[3] Daniel 11:33
[4] Daniel 11:35
[5] 1 Peter 4:12
[6] Sakarja 4:6
[7] 5.Mos 6:5

fortsettes

Ingen kommentarer: