fredag, november 05, 2021

Valdres Sparebank konfiskerte pengene til jødiske Hans Salomon - nekter å fortelle familien hvor pengene tok veien


 I 1942 konfiskerte Valdres Sparebank formuen til jødiske Hans Salomon. 79 år senere nekter banken å fortelle familien hvor pengene tok veien. 

Det er Klassekampen som skriver dette i dag. Banken, som da het Vang Sparebabk, vil ikke si om den noen gang tilbakebetalte formuen.  Hva er det med denne saken som ikke tåler offentighetens lys? Selv 79 år etter det skjedde? Kan det være at det var bygdas lensmann sto for konfiskeringen av dansk-norske jødens eiendom, og at banken ble styrt av NS-medlemmer? En av de som var med på arrestasjonen av Hans Salomon var Ole Opdal, som var NS-medlem og bokholder i banken. 

Klassekampen skriver at det fremdeles trekkes penger fra kontoen til Hans Salomon. Hvem gjør det?

Det var i 1939 at Hans Salomon kjøpte en gård i Valdres, og året etter bosatte han seg der sammen med familien sin. Gleden over kjøpet skulle bli kortvarig. To år senere sto lensmannen på døra. Hans Salomon ble ført til Berg interneringsleir. Alt han eide ble konfiskert. Kona ble sittende igjen med ingenting. Fordi Salomon hadde dansk far ble han ansett for å være dansk statsborger. Han overlevde krigen. Han kunne derfor vende tilbake til gården i 1945. I 1947 kom en høyesterettsdom som påla alle norske banker å tilbakeføre stjålne eiendeler til norske jøder, men arbeidet ble ikke nøye kontrollert.

Svaret på om Hans Salomon fikk sparepengene sine tilbake på kontoen sin, ligger i arkivene til Valdres Sparebank, men banken vil ikke gi familien svar på sin henvendelse.

Dagens hovedoppslag i Klassekampen bør leses! Det er mildest talt sjokkerende lesnig, og sier mye om ranet av norske jøder. Skammelig er ordet.

Ingen kommentarer: