mandag, november 22, 2021

Når profetiene oppfylles foran våre øyne - det unike med Israel, del 1


10 år før jeg ble født ble verden vitne til at disse profetiske ordene fra profeten Jesaja gikk bokstavelig talt i oppfyllelse: "Hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer vel et land til verden på en dag, eller blir et folk født på en gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner." (Jes 66,8) Jødene får sitt land tilbake etter å ha vært drevet på flukt i år 70 etter Kristus. Dette skjedde 14.mai 1948. 

19 år senere, da jeg var ni år gammel, nærmere bestemt 6.juni 1967, under det som er blitt kalt Seksdagerskrigen, går en annen sentral profeti i oppfyllelse. Jesus forutså at "Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger inntil hedningefolkenes tider er til ende." (Luk 21,24) Nå var den den østlige delen av Israels hovedstad tilbake i jødiske hender, og Guds ord var atter en gang gått i oppfyllelse rett foran våre øyne! 

Den største profetiske begivenhet i vår egen tid er jødenes tilbakekomst til det landet Gud ga dem med ed. Israel er selve Løfteslandet. Israel er viseren på Guds endetidklokke. Det som skjedde i 1948 og i 1967 er konkrete bevis på at Gud står bak sitt ord, Han er til å stole på, og Han holder ord! Hos profeten Jeremia leser vi: "For jeg vil våke over mitt ord, så jeg fullbyrder det." (Jer 1,12) Det har Gud bevist at  Han gjør.

Lytt til denne profetien fra Jesaja:

"På den tiden skal Herren enda en gang rekke ut sin hånd for å vinne tilbake resten av sitt folk, de som blir berget fra Assyria og Egypt og Patros og Etiopia og Elam og Sinear og Hamat og havets øyer. Han skal løfte et banner for folkene, han skal samle de fordrevne av Israel og sanke de spredte av Juda og fra jordens fire hjørner." (Jes 11,11-12)

Er det ikke dette vi har sett med våre egne øyne siden 1948? Jøder spredt over den vide jord har sendt tilbake til det landet Gud ga dem i tusenvis. 

Den anerkjente og høyt respekterte bibellæreren, Lance Lambert, selv jøde, og som døde i 2015, som jeg har hatt gleden av å møte i Jerusalem, har sagt det slik, her i min oversettelse: 

"Ingen annen nasjon i menneskehetens historie har to ganger blitt rykket opp med roten fra sitt land, spredt til jordens ender og så blitt brakt tilbake til det samme territoriet. Om det første eksilet og gjenopprettelsen var bemerkelsesverdig, så er det andre mirakuløst. Israel har to ganger mistet sin statlige status og sin nasjonale suverenitet, to ganger sin hovedstad og sentrum for det religiøse liv ødelagt, sine byer og bygder rasert til grunnen, sitt folk deportert og spredt omkring, for så to ganger å blitt gjenopprettet. Som om ikke dette var nok, så har ingen annen nasjon eller etnisk gruppe blitt spredt til jordens fire hjørner, og overlevd som en lett synlig og identifiserbar gruppe." (Lance Lambert: The Uniqueeness of Israel. Kingsway 1991, side 55).

Den moderne staten Israel er ikke noe mindre enn et under.

fortsettes

Ingen kommentarer: