lørdag, november 20, 2021

Dronning Elisabeth: 'Evangeliet forblir uforandret'


 "Ingen av oss kan bremse tidens gang, og selv om vi ofte fokuserer på alt som har forandret seg i årene som har gått, er det mye som forblir uforandret. Det omfatter evangeliet om Kristus og hans lære.

For troens folk har de siste årene vært spesielt tøffe, med restriksjoner vi ikke har sett maken til tidligere i tilgangen på trøsten og freden som ligger i offentlig gudstjenestefeiring. Det har vært en tid med engstelse, sorg og slitenhet... Likevel har evangeliet brakt håp..."

- Dronning Elisabeth i en tale til generalsynoden til Den engelske statskirken i 2021. Kilde: Journalist Tore Hjalmar Sævik/Dagen. Foto: Buckingham Palace.

Ingen kommentarer: