onsdag, januar 31, 2007

Å falle ned for Kristus og tilbe


Kom, la oss tilbe vår Konge og vår Gud. Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus, vår Konge og vår Gud. Kom, la oss tilbe og falle ned for Kristus selv, vår Gud og vår Konge. Denne trefoldige oppfordringen til å tilbe, som er hentet fra ortodoks liturgi, lever på en måte sitt eget liv i meg. Gud har selv skapt en lengsel etter å tilbe Ham. Når vi får se og oppleve noe av Hans herlighet, - vår Konges herlighet og glans - så overveldes vårt hjerte av Gud og Hans veldige gjerninger, og da antennes en kjærlighet som brenner og ikke kan slokne. Den overlever under alle forhold og klarer seg gjennom alle prøvelser. I møte med den tre ganger hellige Gud, er det mest naturlige av alt, å falle ned på sitt ansikt i tilbedelse. Jeg leser Åpenbaringsboken for tiden, og der møter vi dette, som er den bibelske formen for tilbedelse, til stadighet. Når apostelen Johannes gir oss et gløtt inn i den himmelske verden, beskriver han Guds trone for oss. Rundt denne tronen pågår det en stadig tilbedelse av Gud. "Natt og dag roper de uten stans: Hellig, hellig, hellig er Herren Gud, Den allmektige, han som var og som er og som kommer. Hver gang de fire skapningene priser og ærer og takker ham som sitter på tronen, og som lever i all evighet, faller de tjuefire eldste ned for ham som lever i all evighet. De kaster sine seierskranser fram for tronen og roper: Verdig er du, vår Herre og Gud, til å få pris og ære og makt. For du har skapt alt, ved din vilje ble alt til, skapt av deg." (Åp 4,8-11) I det neste kapitlet ser vi det samme: "Da det (Lammet) tok boken, falt de fire skapningene og de tjuefire eldste ned for Lammet. Hver av dem hadde en harpe og gullskåler fulle av røkelse, det er de helliges bønner. De sang: Verdig er du..." (Åp 5,8-9a)
Jeg savner denne Gudsfrykten, ærefrykten og tilbedelsen i våre forsamlinger. I stedet møtes vi ofte av uro, mennesker som snakker sammen, en "morsom" møteleder, ukonsentrerte sangere og en rastløshet som gjør at folk ser på klokka til stadighet og bare venter på å få komme hjem til et eller annet TV program. Vi trenger en åpenbaring av hvem Gud er, i all sin skjønnhet og majestet, en åpenbaring av Hans farskjærlighet, for da vil kjærligheten til Ham selv flamme opp i våre hjerter. I Høysangen kan vi lese: "...for kjærligheten er sterk som døden, lidenskapen mektig som dødsriket. Den flammer opp som ild, som en mektig flamme. Ingen vannflom slokker kjærligheten, elver kan ikke skylle den bort..." (Høy 8,6-7) En åpenbaring av Kristus er brenselet vi trenger for å kaste oss ned for Ham i tilbedelse og leve i denne daglige tilbedelsen av Ham.

86 kommentarer:

Anonym sa...

Du Bjørn O. Hansen. Jeg kom over bloggen din her om dagen og lest litt rundt omkring. Det er mye flott og lese. Men det som slår meg er din "lefling" med den katolske og ortodokse kirke og lære.
Jeg har litt erfaring med begge deler. Og det er ikke til og komme bort fra at det er trossamfunn som virkelig holder mange mennesker i fangenskap og trelldom (åndelig talt).
Du siterer mye fra kirkens spede begynnelse mens du samtidig snakker nedsettende om dagens menigheter, (Ikke alle).
Når vi ser på hvor galt det kan gå i løpet av noen få år i dag når det gjelder lære, så kan jeg ikke se at vi har noen garanti for at det som ble skrevet 100 til 200 år etter menighetens opprinnelse, bør ha noe større betydning enn det som f.eks. skrives i dag.
Alt som blir skrevet og sagt må jo stemme overens med det vi leser i Bibelen.
Når du skriver om at mange dagens menigheter snakker sammen og har "morsomme" møteledere så bør vel ikke det bety at de ikke bryr seg om å ville kjenne Gud?
Forstår ikke hva du mener her.
Vet om flere "morsomme" møteledere som har et sterkt og inderlig forhold til Gud. Mennesker som brenner etter og lære Gud å kjenne.

Hold deg fast, jeg tror mange av dagens ledere og mennesker ellers (også i nye menigheter), både hører fra Gud og lever et liv som Gud har behag i.

Bjørn Olav sa...

Selvsagt finnes det møteledere som lever med Gud. Selvsagt gjør det det. I egenskap av den forkynnertjenesten jeg har, besøker jeg mange menigheter i ulike sammenhenger i løpet av et år. Jeg møter begge deler. I enkelte sammenhenger opplever jeg nærmest at gudsfrykten er blitt borte, og vi sitter igjen med lite annet enn ren underholdning. De møtebesøkende skal kjenne seg vel, bli bevertet, ha det gøy. Jeg kjenner meg mer og mer fremmedgjort i disse sammenhengene. Når møtelederen står der på podiet eller talerstolen og lirer av seg morsomheter for å løse på stemningen. Eller som sier: "Nå har vi det bra dere! Vi har det bra, ikke sant? Det er herlig å være frelst! Er det ikke?" Hva med de som opplever tunge dager, og som ikke har det så bra?

Av og til undres jeg på hva som ville ha skjedd om kongen eller kronprinsen kom på besøk. Ville vi sitte like henslengte da? Være like ukonsentrerte? Småpludre på bakerste benk? For ikke å snakke om Jesus skulle komme.

Hvor er gudsfrykten blitt av?

Nå har jeg skrevet bloggartikler et helt år, og behandlet emner som kirkehistorie, teologi, ekklesiologi, lærespørsmål og bibelsyn. De øvrige tingene du tar opp har jeg behandlet grundig der. Jeg har gode ortodokse, koptiske, katolske og protestantiske venner som har en lidenskap og en lengsel: Å forherlige Jesus med sine liv. Jeg synes det er trist at omtaler en medvandrer i troen som en som "lefler" med den katolske og ortodokse kirkes liv og lære. Hva mener du egentlig med det?

Anonym sa...

Er ikke sikker på om jeg vil gå inn i noen teologisk debatt om det siste du spør om, men jeg vet at mange milioner mennesker er undertrykket og i fangenskap når det gjelder både den katolske og den ortodokse kirke.
Jeg vil med en gang tilføye at jeg også vet og hører om mennesker innenfor disse trosretninger som har liv i Gud.
Du kan jo lese på bloggen til Torp der han skriver om, "Har jesuitteden konsekvenser for moderne spiritualitet?"
Jeg er enig i det han skriver der.

Bjørn Olav sa...

Jeg vil gjerne spørre den anonyme: finnes det virkelig et slikt dokument som Jan-Aage Torp henviser til, og siterer fra? Er dette fra Jesuittene, eller står vi her overfor nok et fabrikert såkalt historisk dokument? Jeg spør, fordi det er ikke så mange år siden en viss forkynner, for land og strand rundt, og samlet hundrevis av mennesker hvor han snakket om den store konspirasjonen. Bevisene, selve krondokumentet for denne konspirasjonen viste seg å være, et av historiens verste falsum: Sions vises protokoller. Forkynneren, som senere måtte beklage det hele, fikk så vidt meg bekjent ingen motspørsmål før jeg reise dem i et intervju i Vårt Land. Han kunne altså reise rundt på sin foredragsturne og presentere det reneste sludder uten å få kritiske spørsmål, uten at noen stilte ham til ansvar. En menighet produserte en video av dette, og den ble spredt rundt om i landet den også. Da pastoren for denne menigheten ble konfrontert med at innholdet var basert på Sions vises protokoller, og at foredragsholderen beklaget det hele, ville han ikke innrømme noe som helst eller trekke den tilbake fra markedet.

Såvidt jeg vet finnes det flere utgaver av dette dokumentet som her siteres, og som påstås stammer fra Jesuittene selv. For enkelte gis det en viss tyngde at dokumentet skal befinne seg i biblioteket til Den amerikanske kongressen. Det beviser jo i grunnen ingenting. Der finnes det mange andre merkverdigheter også. Dokumentet dukker altså ikke opp før enn på 1800-tallet, og i forbindelse med et amerikansk valg! Kanskje en ide å spørre jesuittene selv?

Jeg gjorde et søk på Yahoo med den norske tittelen for dette dokumentet, og det er interessant å legge merke til at de som sprer innholdet av det i Norge tilhører en gruppe adventister, som har spesialisert seg på å gå til angrep på andre kristne de mener tilhører Antikrist. Jeg har gode venner blant adventister som ikke vil vedkjenne seg hva disse folkene sprer.

Et annet moment som er vesentlig her er å se hva ignatiansk spiritualitet innebærer. Siden du hører med blant dem som er skeptiske, er det grunn til å spørre om du vet hva den innebærer? Du kan altså på den ene siden si at jeg "lefler" med noe, men vil ikke på den andre siden begi deg inn på noen teologisk debatt. Beklager, men jeg synes det er litt spesielt.

Jan Aage Torp kaller den ignatianske spiritualiteten en åndsmakt. Jeg synes det er sterkt. Samtidig presenterer Jan Aage seg med astrologiske tegn, i presentasjonen av seg selv på bloggen sin. Det er noe som ikke helt henger sammen her.

Anonym sa...

Kjære Bjørn Olav!

Først vil jeg presisere at mitt bloggoppslag er ikke et angrep på deg, min gode venn. Jeg vurderte først om jeg skulle skrive en kommentar på din blogg, men valgte å ikke gjøre dette, fordi dette kunne bli en avsporing av ditt egentlige bloggoppslag. Men jeg mener det er nødvendig å ta en debatt om disse tingene, etter som endog navn på en norsk pinseleder blir så sterkt trukket inn som du gjør i din kommentar på din egen blogg.

For øvrig er nok ikke jesuitt-eden fabrikert, attpåtil av en norsk gruppering. Kanskje det blir feil å trekke sammenligningen med presentasjonen av "Sions Vises Protokoller". Men en real, konstruktiv og sann debatt om jesuitt-eden kunne sikkert hjulpet oss alle, selv om vi har forskjellige utgangspunkt. Ikke sant, Bjørn Olav?

Til slutt en kommentar til at du skriver: "Samtidig presenterer Jan Aage seg med astrologiske tegn, i presentasjonen av seg selv på bloggen sin. Det er noe som ikke helt henger sammen her."
Jeg har forsøkt å fjerne disse astrologiske tegnene fra min blogger-presentasjon, men klarer ikke å fjerne dem. Kan du hjelpe meg? Jeg vil definitivt ikke assosieres med slikt. Please... :-)

Anonym sa...

For øvrig har jeg en kommentar til anonymous som kritiserer min gode venn Bjørn Olav:
Dette er for viktige ting til at du opptrer aqnonymt! Her bør du enten melde deg ut av debatten, eller aller helst melde deg inn under fullt navn, eller i det minste et sporbart nick.
Når man kritiserer en kristen bror, som du gjør overfor Bjørn Olav, må du gjøre det åpent og under fullt navn. Det handler om å leve i lyset. Det handler også om at du & Bjørn Olav kan ta direkte kontakt, fordi alt bør ikke sies og skrives på en blogg.

Mvh,
Aldri anonym

Anonym sa...

Du synes det er noe spesielt at jeg ikke vil gå inn i noen teologisk debatt. Mulig det, men det jeg kanskje synes er spesielt er at du ikke komenterer i det hele tatt det jeg skriver om hva den katolse og den ortodokse kirke gjør mot mennesker.
I Sør Amerika lever hundre tusener ja milioner av mennesker i undertrykkelse fra den katolske kirke.
I f.eks. Russland som du sier du har besøkt mange ganger ser vi hvordan mennesker blir underkuet av den ortodokse kirke.
Merkelig at du ikke ser dette..?
Om du reiser rundt i Russland så møter du så mange mennesker som lever i trelldom pga den ortodokse kirke.
At det finnes noen innenfor disse kirkene som er Gud hengivende mennesker rettferdiggjør ikke hva kirken står for.
Da var dette siste ord fra meg.
Kommer nok ikke til å skrive mer på bloggen din, men vil nok følge med og lese.
Gud velsigne deg og ditt arbeid.

Bjørn Olav sa...

Spørsmålet er, Jan-Aage: Er det bevist at dette er et dokument som stammer fra Jesuitt-ordenen? Hva slags dokumentasjon har du for å hevde det, i såfall? Hvorfor finnes det ulike utgaver av det? Dette må avklares først, synes jeg, om det skal være konstruktivt å debattere det.

Jeg sier heller ikke at dette er fabrikert av en norsk gruppe, men jeg ser at denne gruppen bruker det i sin kamp mot alt som ikke samsvarer med deres adventistiske lære.

Til slutt: Jeg opplever ikke dette som noe personangrep fra deg, men jeg ville nok ha forsikret meg 100 prosent om at det dokumentet du fikk overbrakt er korrekt historisk materiale som virkelig stammer fra Jesuitt-ordenen. Om det nå skulle være det, betyr jo ikke det at Jesuitt-ordenen står for det samme i dag. Dessuten baseres ikke ignatiansk spiritualitet på dette dokumentet, om det skulle være korrekt. Så langt derifra som det er mulig å komme.

Bjørn Olav sa...

Dessverre, Jan-Aage, jeg er en kløne når det gjelder data! Men noen må kunne hjelpe deg med det.

Bjørn Olav sa...

Kjære anonym. For en tid tilbake holdt jeg på å bli arrestert i Russland av politiet, pga min møtevirksomhet. Den ortodokse presten på stedet anmeldte meg. Joda, jeg ser absolutt kritikkverdige forhold blant katolikker i Sør-Amerika. Det er viktig å se hva som er folkereligiøsitet og nasjonalisme, og hva som er levende kristentro.

Bildet er derimot ikke så svart/hvitt, heller ikke i Russland. Der har jeg samarbeidet med en russisk ortodoks prest i mange år, som gjør en kjempejobb både på det åndelige og det humanitære plan. Det samme i Romania.

Anonym sa...

Jeg husker ikke saken med Viggo Wilhelmsen så godt, men det kommer jo også litt ann på hvilken vinkling han har.

Det kjente baptistforkynneren Kent Hovind anbefaller jo å lese "sions vise protokoller", men mener at bruken av jøder i dem er ment å villede oppmerksomheten bort fra dem det virkelig gjelder. De internasjonale bankierne.

Kent Hovind har jevnlige sendinger på Visjon Norge.

Bjørn Olav sa...

Jeg kjenner ikke til Kent Hovind, og jeg ser ikke Visjon Norges sendinger. Poenget mitt er at man ikke kan bruke et beviselig falskt dokument som Sions Vises protokoller, for å bevise noe som helst. Når et dokument er basert på løgn, laget i en bestemt hensikt for å ramme en annen part, så må det forkastes allerede i utgangspunktet. Det er ikke interessant som noe annet enn det det er: et falsum. Jeg vet at enkelte miljøer leter etter beviser for sine konspirasjonstanker, og det var veldig populært en tid. Men jeg mener det er direkte uansvarlig og farlig at noen bruker Sions vises protokoller, i en slik sammenheng. At noen bruker Sions vises protokoller på en slik måte viser igjen hvor ukritiske enkelte kristne miljøer er, og hvor utrolig naive det er mulig å bli. Derfor spør jeg etter dokumentasjon på dette dokumentet som påstås kommer fra Jesuittene. Ikke fordi jeg har noe som helst behov for å forsvare dem, rettferdiggjøre dem - men fordi vi skal snakke sant, også om vår neste!

Bjørn Olav sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av forfatteren.
Bjørn Olav sa...

Jeg har sjekket litt rundt denne såkalte Jesuittiske eden, og funnet ut at dette dokumentet, brukes for alt det er verd av en ikke ukjent skikkelse i den nord-irske konflikten: Ian Paisley. Han er ikke akkurat kjent for forsoning mellom protestanter og katolikker.

Anonym sa...

Denne baptistpastoren, Kent Hovind, som nevnes her som anbefaler folk å lese "Sions vises protokoller", er det den samme evangelist Kent Hovind som er dømt til 10 års fengsel for skattesvindel? Dommen skal være fra 2006.

Anonym sa...

Jeg er litt forundret om vi skal la våre standpunkter om jesuitteden påvirkes av informasjoner om Ian Paisleys meninger og Kent Hovinds angivelige forhold til skattemyndighetene. Jeg ville sette pris på om vi faktisk forsøker å forholde oss til jesuitteden. For redelighetens og sannhetens skyld....

Ivar Kvistum sa...

Jeg skal ikke blande meg inn i debatten, men jeg ser at pastor Torp omtaler Bjørn Olav som en "kjær venn".

Hyggelig med slike påskjønnelser, men jeg ville ikke legge for mye i det hvis jeg var deg, Bjørn Olav. Han sier nemlig det samme til meg.

Er han like oppriktig med deg som med meg, kommer du aldri mer til å trenge en fiende.

Bjørn Olav sa...

Nå er det flere innspill her, Jan-Aage, men poenget mitt står fremdeles ubesvart: Hvor finnes dokumentasjonen på at denne såkalte jesuitteden er ekte? Det holder ikke å henvise til at dokumentet finnes i et bibliotek i USA, selv ikke i senatets bibliotek. Det sier intet om ektheten. Det er uinteressant å diskutere innholdet, om dokumentet er falskt. Akkurat som det er like lite interessant å samtale om konspirasjonsteoriene, hvis de baserer seg på falskneri som Sions vises protokoller.

Anonym sa...

Hansen har et viktig poeng. Om noen satte seg ned og skrev et dokument som omhandlet Oslokirken, hvor de påstod at Oslokirken stod for en bestemt lære og utgav dette dokumentet for å være skrevet av pastor Torp, ville det ha vært et falsum. Sett nå at de samme personene gav dette dokumentet til Riksarkivet, hvor det ble oppbevart en del år. Så dukket det plutselig opp igjen, ved at noen begynte å forske på Oslokirken. Når innholdet ble kjent ville pastor Torp protestere og si: Dette stammer ikke fra oss. Men han ble ikke hørt. Folk begynte å bruke dette dokumentet og spre det i store opplag. Og den ene etter den andre sa: Dette er sannheten. Kanskje dette er det faktiske forholdet med det dokumentet du ukritisk briger videre, pastor Torp?

Anonym sa...

Ivar Kvistum:
Bjørn Olav Hansen er min kjære venn. Han er redelig og sann og har de beste hensikter. Jeg har dessverre ikke det samme inntrykk av deg.

Anonym sa...

Dr. Ian Paisley er faktisk overseer for et baptist lignende evangelikalt kirkesamfunn med menigheter i flere nasjoner. The Free Presbyterian Church.


Han er også partileder for Nord-Irlands største parti. Democratic Ulster Party.

I løpet av året blir han Nord-Irlands statsminister.

Partiet hans er også et av de største partiene i det britiske parlamentet bak torry, labour, og liberal democrats.

Han er altså ingen tilfeldig konspirasjonsteoretiker.

Anonym sa...

Ikke minst er dokumentene fra den s.k. Sionordenen en god paralell hvor dokumentene ble plantet i Louvres arkiv, og brukt som bevis for at en hemmelig orden som bevarte en kongelig blodslinje eksisterte.

Denne ordenen var rent oppspinn fra en eksentrisk franskmann med bånd til Vichy-regimet.

Anonym sa...

Jeg kommer inn med en liten kommentar noe forsinket i forhold til de andre innleggene. Men jeg har en følelse av at denne debatten har sporet litt av i forhold til det Bjørn Olav egentlig tok opp. Jeg tror du tar opp noe veldig vesentlig i dine hjertesukk: "Jeg savner denne Gudsfrykten, ærefrykten og tilbedelsen i våre forsamlinger." "Vi trenger en åpenbaring av hvem Gud er ..."

Jeg kan være med på nyere lovsanger og gamle salmer. Jeg har sans for strategier og å finne gode metoder. Jeg tror det kan være fint og godt med smil og latter i gudstjenesten. Men grunntonen i våre samlinger - det jeg ønsker mest av alt - er en følelse av gudsfrykt, ærefrykt for Gud, tilbedelse fra hjertet. Slik står det jo også om de første kristne:
”Menigheten … ble bygd opp og levde i ærefrykt for Herren, og den vokste, styrket av Den Hellige Ånd.” (Apg 9,31)

Dette betyr altså ikke gravalvor eller bannlysing av den gode latter. På søndag var jeg på festkonsert til ære for Edin Løvås etter at han fikk kongens fortjenestemedalje i gull. Som vanlig fikk Edin oss til å le en befriende latter. Men det hindret jo heller ikke at Edin som vanlig fikk bragt oss inn i Guds nærhet, med gudsfrykt og ærefrykt. I sin korte hilsen takket han for alle gode medhjelpere - og ikke minst sin Brita - og han takket for medaljen. Men, sa han, denne gullmedaljen vil blekne i forhold til å motta rettferdighetens krans som vi skal motta av kongenes konge.

Smil og latter, aktuelle og interessante opplegg er viktige ingredienser. Men hellighet og gudsfrykt er vårt største savn. Vi kan jo enten nedsette en komité for å utrede hvordan vi skal gripe det an - eller vi må tigge Gud om nåde og hjelp til dette vi ikke greier å organisere oss til.

Anonym sa...

Et lite tillegg. For de som vil lese litt mer om festkonserten for Edin Løvås, kan dere gå til http://www.halden.net/kirke/page.asp?id=9975

Ivar Kvistum sa...

Pastor Torp:

Ja, det ante meg. Når du har brukt "vennlig" terminologi overfor meg, har det vært et utslag av hykleri og falskhet.

Og siden du snakker omtrent likt til både folk du liker og folk du ikke liker: Hvordan kan man da vite at vennskapserklæringene dine er ekte?

Jeg er for øvrig både redelig og sann. Hvis du mener noe annet, ser jeg fram til at du dokumenterer noe annet.

Bjørn Olav sa...

Selv om mitt navn nå er slettet, så har Jan-Aage Torp henvist til meg og min blogg, når det gjelder norsk retreatbevegelses kontakt med ignatiansk spiritualitet. Det er ikke til å komme bort fra at jeg er sterkt i tvil om jeg skal gi et tilsvar til det Jan-Aage skriver om den såkalte jesuitteden. Jeg liker ikke å gå ut mot trosbrødre, men jeg ser meg dessverre nødt til å gjøre det denne gang.

Så vidt meg bekjent finnes det ingen dokumentasjon i det hele tatt på at dette dokumentet er ekte. Selv om Jan-Aage viser til enkelte ting på bloggen sin, så er det intet at det han henviser til, som er holdbare bevis. Med de kildene han bruker vil jeg heller si: snarere tvert imot. At et slikt dokument finnes, er det ingen tvil om, faktisk i to ulike varianter, i det amerikanske senats bibliotek. Det i seg selv sier intet om dokumentet er ekte eller ikke. Det finnes mye som er oppbevart der, av heller tvilsom karakter. Dokumentet ble visstnok oppdaget en gang på 1800-tallet i forbindelse med et amerikansk valg, hvor det var viktig å finne argumenter man kunne bruke i kampen for å bli valgt inn i senatet. Så vidt jeg vet finnes det ikke dokumentasjon på at dette dokumentet fantes før det blir brukt i denne sammenhengen.

Jan-Aage Torp inviterer til debatt rundt dokumentets innhold, som han mener er kompromitterende i forhold til norsk retreatbevegelse og dennes forhold til Romerkirken. Det gjør han samtidig med at han karakteriserer dokumentets innhold og de som står bak det som en ”åndsmakt”. Før samtalen i det hele tatt kommer i gang har han sagt hva han mener om det. Det inngir ikke akkurat tillit og heller intet ønske om en dialog. Dessuten mener jeg det ikke har noen som helst hensikt å diskutere innholdet i dette dokumentet, om det altså er falskt. En annen sak er jo om dette dokumentet i det hele tatt har betydning for norsk retreatbevegelse, og for de hundrevis av mennesker i dette land som har fått stor hjelp i sitt bønneliv gjennom den ignatianske spiritualiteten. Hva vet Jan-Aage om det? Det du gjør er å kaste et mistankens skjær over mennesker som du ikke kjenner godt, eller har snakket med. ”Det er noe fordekt som foregår – noe mistenkelig merkelig noe”, slik kan man lese mellom linjene i det du skriver. Du får det til å høres ut som noe okkult. Det fremgår av det du skriver i dag, hvor du redegjør for reaksjoner du har fått. Da fremstiller du det som om det er ”krefter” du kjemper mot.

Men la oss se på den dokumentasjonen du selv bruker for å bekrefte ektheten i dokumentet. Hvilke åndskrefter, om vi skal bruke en slik terminologi som dette, representerer de? Du henviser til et intervju som Lars-Toralf Storstrand har gjort med en navngitt person. Jeg skal ikke kommentere denne personen, fordi jeg kjenner ham ikke, men oppfordrer folk til å lese intervjuet og se nærmere på hva denne personen er anklaget for. Så får de selv vurdere hans pålitelighet. Det som er vel så interessant er hvem som distribuerer dette intervjuet i Norge. Den gruppen bør være kontroversiell for en pastor som tross alt kommer fra pinsebevegelsen! Den har lenge vært kjent som sterke tilhengere av Ellen G. White, adventismens store ”profetinne”. Gruppen påstår at den karismatiske bevegelsen ikke bare er en villfarelse, men at den sågar har klare okkulte røtter. De påstår at tungetale kommer direkte fra avgrunnen, de advarer mot cellegrupper og Alpha og de er svorne tilhengere av erstatningsteologien med hensyn til Israel. Jeg forstår ikke at Jan-Aage Torp henter støtte hos denne gruppen. For meg er det helt ubegripelig.

Også av en annen grunn er det ubegripelig. På 90-tallet gikk jeg til Vårt Land for å be journalist Jan Arild Holbæk se nærmere på virksomheten til en evangelist som den gangen reiste land og strand rundt for å fortelle om Den store sammensvergelsen. Jeg fikk se en av hans videoer, og ble veldig overrasket når jeg så at krondokumentet han brukte for å ”bevise” sine påstander var intet mindre enn ”Sions vises protokoller”, historiens mest kjente falske dokument, et dokument som Hitler og Nasjonal Samling her i Norge brukte for å rettferdiggjøre kampen mot jødene. Det vakte både forskrekkelse og berettiget avsky at til og med kretser som mener å stå på jødenes side i kampen mot antisemittismen, hadde brukt dette famøse skriftet i sin argumentasjon gjennom flere år. Og mest skremmende var det at dette hadde fått skje uten at noen ansvarlige ledere i kristne menigheter og forsamlinger reagerte og protesterte. Det beviser bare hvor ukritisk man kan servere til og med noe så avskyelig som dette, uten at folk reagerer men heller applauderer. Det var vel spennende sikkert med denne konspirasjonen for enkelte, så spennende, at de sov i timen. Jeg fikk stor og god støtte av pinsevennen Kjell Sjøberg og av anerkjente forskere som mente det var helt forkastelig av denne evangelisten å bruke Sions vises protokoller i det hele tatt. Evangelisten var stor nok til å beklage det hele, be om tilgivelse og avslutte sin reisevirksomhet med dette materialet. Menigheten som distribuerte det fortsatte som om ingenting var skjedd!

I kjølvannet av dette ble det offentliggjort en liste med navn på norske kristenledere, deriblant mitt, som ble karakterisert som farlige, på grunn av deres støtte til Israel. Listen var satt sammen av en ikke ukjent person, kjent for sin støtte til heller meget tvilsomme krefter på aller ytterste høyreside i norsk politikk. Gruppen som har distribuert intervjuet Jan Aage henviser til, har publisert artikler av samme person. En annen ikke ukjent person, Ian Paisley, bruker det samme dokumentet for alt det som det er verd for ham. Han er ikke akkurat kjent for å bringe fred og forsoning inn i den nord-irske konflikten. De øvrige kildene Jan-Aage henviser til er ingen hvem som helst i amerikansk sammenheng. De kjennetegnes nærmest av et hat mot katolikker. En av dem ville vel neppe ha tilkjent oss kristennavnet. Jeg forunderes over at du henter støtte for dette dokumentets ”ekthet” i disse sammenhengene, Jan-Aage.

Du er bekymret over mennesker som nå går inn i ortodokse og romersk katolske sammenhenger. En av de mest markante er en av forgrunnsfigurene i den karismatiske bevegelsen, Michael Harper. Han er i dag prest i den ortodokse kirken under Antiokia-patriarkatet. Les hans bok. ”The true light”, før du trekker dine slutninger. Jeg tror du vil finne den meget interessant. I dag er det mange pinsevenner som blir ortodokse kristne. Jeg tror du vil finne at vi har mye til felles med den kirken.

Med vennlig hilsen
Bjørn Olav Hansen

Storstrand sa...

>I stedet møtes vi ofte av uro,
>mennesker som snakker sammen, en
>"morsom" møteleder, ukonsentrerte
>sangere og en rastløshet som gjør >at folk ser på klokka til
>stadighet og bare venter på å få
>komme hjem til et eller annet TV
>program. Vi trenger en åpenbaring
>av hvem Gud er, i all sin
>skjønnhet og majestet, en
>åpenbaring av Hans farskjærlighet, >for da vil kjærligheten til Ham
>selv flamme opp i våre hjerter.

Ja og amen til det! Men spursmålet er: Kor vert me kend med Gud? Genom Hans Ord? Eller genom religiøse øvingar - som meditasjon.

Storstrand sa...

Elles: Når det geld Alberto Rivera, som du ikkì nemner med namn; så får du skulda meg for det intervjuet - og ikkì det faktum at det er ei adventistgruppering som "distribuerar" det idag. Skal du kritisera adventistarne - så må det gerast på grunnlag av dei lærefeil dei har - prøvd på Bibelen, slik alle skal prøvast.
Vatikanet freista i 30 år å motprova Alberto Rivera - utan å greida det. Til sist greidde dei få tatt han av dage ved å utsetja han for stråling ved å plassera ein liten dose uran i bilen hans (som ikkje på noko vis var stor og dyr, men ein liten, halvt sundrusta japsebil).
Alberto Rivera var ein sers audmjuk mann som levde i enkle kår - og som leid meir vondt enn dei fleste kristne i Vesten i vår tid kan skyna seg på.

Bjørn Olav sa...

Igjen fremsetter Storstrand sterke udokumenterte påstander. Han nærmer deg sterkt å være injurierende, men det ser ut til at du kan tillate deg hva som helst, i din kamp mot alt som smaker av katolisisme. Jeg har intet behov for å forsvare Romerkirken, bare så det er sagt en gang til. Jeg tilhører den ikke. Men jeg reagerer på måten Storstrand skriver, med å spre udokumenterte ting rundt seg. Slik opptrer han på andre blogger også. I De 10 bud kan vi lese: "Du skal ikke si falskt vitnesbyrd mot din neste." (2.Mos 20,16) Han regner kanskje at han ikke blir holdt ansvarlig? Hvor har du dette fra Storstrand? Er dette beviselig sant? Er de ansvarlige stilt for retten? Hva ble utfallet av denne rettssaken? Eller er det rykter du sprer?

Bjørn Olav sa...

Jo, det er riktig at du har laget intervjuet med denne personen. Det er likevel et faktum at det spres av denne grupperingen, som tilhører en adventistforsamling på Strømmen. En kikk på deres nettside vil vise at vi her står overfor en gruppe som er tydelig antikarismatisk, og tydelig antikatolsk, det siste nesten til det groteske. Har du ingen betenkeligheter at de bruker ditt materiale?

Anonym sa...

Jeg blir nokså opprørt, Bjørn Olav Hansen, over at du avfeier Storstrand på denne måten. Når han fremsetter sine påstander kaller du det automatisk "udokumenterte påstander". Jeg har lest intervjuet fra 1991, og jeg har sjekket kildene, og det er ingen tvil om at påstand står mot påstand. Men iallfall bør du lytte til begge sider. Jeg trodde du var opptatt av sannheten, pastor Hansen. Om jeg skulle lemlestet alle dine påstander på din blogg, satt spørsmålstegn ved hvert sitat fra kirkefedre og dine ortodokse forbilder, da ville din blogg blitt et underlig sammensurium. Men jeg viser deg såpass respekt at jeg lytter og vurderer det du skriver.

Storstrand sa...

>Er dette beviselig sant?
Er KVA provande sant?

>Er de ansvarlige stilt for retten?
Dersom du meiner dei som stod bak dråpet på Alberto Rivera, så er det vanskeleg å stilla nokon for retten - som ein ikkì fysisk veit kven er - ikkì sant? Det som er saka er at det berre fanst ei gruppe som havde noko å tena på å rydja han av vegen - og det er den romersk-katolske kyrkja.

>Hva ble utfallet av denne rettssaken? Eller er det rykter du sprer?

Kva for ein rettssak snakkar du um? Eg hev ikkì nemnd nokon rettssak, svo vidt meg kjend.

Storstrand sa...

>En kikk på deres nettside vil vise
>at vi her står overfor en gruppe
>som er tydelig antikarismatisk ...

Det hev dei då òg visseleg lov til å vera. Me hev trusfridom her til lands. Slår det deg yverhov'et ikkì at du uttalar deg som voro du romersk-katolsk?

>Har du ingen betenkeligheter at de
>bruker ditt materiale?

Svo lenge nokon brukar mitt materiale, som eg står inne for - har eg ingen vandskar med det. Eg hev langt fleire vandskar med at katolsk lære blir spreidd som "kristen" og "sann", for det er ogso å føra falskt vitnemål.

Storstrand sa...

Litt meir sanning på kaupet.

Pave Pius XII: Nazist og jødehatar
Pave Paul VI: Kommunist og jødehatar
Pave Johannes Paul II: Pedofil, Pederast, Homofil, Nazist, som var med og produsera Zyklon-B
Pave Benedict XVI: Nazist, medversmann i Hitlerjugend.

Alle dei sistnemnde: Maria-dyrkarar, noko som er i strid med Guds Ord.

Du havde havt godt av å lesa dokumenta kring Riesterer-saken. Marta Steinsvik framførde dei tyngste prov som kan førast - utan å krenkja moralkjendslene hjå folk flest - og jamvel vart ho trakka ned i driten av katolikkar - som provande førde til torgs den eine falske påstanden etter den andre.
Du finn boki på Biblioteket: St. Peters Himmelnøkler av Marta Steinsvik.
Du kunde òg havt godt av å lesa biografien til Charles Chiniquy. Um du vil kann eg senda han til deg.

Bjørn Olav sa...

Jeg gir meg ende over, Storstrand. Jeg har ikke møtt din like. Dine instinuasjoner er så grove, at de grenser til det utilbørlige. De er så grove at de er helt i grenseland for hva som kan aksepteres, uten at man stilles til ansvar for dem. Du slenger ut en masse påstander, selvsagt helt uten dokumentasjon. Du innrømmer også at du ikke har en slik dokumentasjon,likevel fremsetter du grove anklager. Du sier at du "fysisk ikke vet hvem" som drepte Alberto Rivera, men at det bare kunne være den romersk katolske kirken som stod bak. Jeg spør om denne saken har vært oppe i rettsapparatet, nettopp for å stille deg til ansvar, for dine påstander. Så har det altså ikke vært noen rettssak? Men Storstrand fra Frekhaug vet selvsagt hvem drapsmennene er!

Hvor er dokumentasjonen din på at pave Johannes Paul II var det du påstår at han har vært? Disse påstandene er alvorlige, svært alvorlige. Hvor har du dette fra?

Storstrand sa...

Fordi eg personleg har møtt og tilbrakt lang tid saman med Alberto Rivera, og fordi "mine får kenner mi røyst", som Herren sagde, fekk eg erfara at han var ein lìvande bror. Han fortalde meg sjølv - ja faktisk i sine eigne skriftor korleides han sjølv var utsett for fleire mordforsøk - så det er offentleg for kvar den som vil - men kvar gong (sju-åtte) gonger vart han redda i siste liten. Siste gongen gjekk det altso ikkje slik. Grunna strålinga frå uranet som vart funne etter at han døydde - ved eit leikety som fungerte som ein geiger-teljar. Han døydde brått, og under stor liding grunna kreft i endetarmen som spreidde seg til ryggmargen.

Elles har eg vel ikkje insinuert noko som helst. Eg segjer det rakt ut - og står for det eg trur, meiner og veit.

Dersom eg vert stilt for retten for noko av det eg har sagt - er det mange som vil stilla opp og prova at alt eg segjer er sant - dessutan har eg Den Heilage Ande på mi side - som trass i kor grufullt det som segjest høyrest ut - vil gjeva meg dei ordi som segjast må - slik Jeshua hev lova.

Når det gjeld dokumentasjonen er den reide tilgjengeleg - bøkerne kan du kjøpa sjølv på dei fleste bokhandlarar på nettet (internasjonale) - eg har ingi plikt til å syta for bøker til deg. Dersom du ikkje vil lesa desse - står det sjølvsagt deg fritt til å lata vera - men då kan du heller ikkje kritisera det eg segjer.

Elles vert oftast ikkje saker der folk døyr av kreft førd for retten - og i eit land der mange domarar er beinharde romer-katolikkar, gerne medversmenn i Opus Dei, nyttar det ikkje å føra saker mot "kyrkja", utan at det fyreligg eit eintydig dråp. Det burde du vìta.

Du fær lesa i bloggen min på Sannsegjaren frå tidlegare i januar, så finn du kìldor nok. Mellom anna "The Auscwitz Pope", eit lydopptak med prov.

Elles, då Karol Wojtyla var prest og bisp i Polen og reiste kring på fabrikkar og i gruver som ein del av tenesta hans møtte han stendig arbeidarar som kasta skitne klutar på han - avdi han misbrukte ungarne deira.

Når det gjeld forholdet til I.G. Farben står det grundig utlagt - med kìldor i bloggen min.

Anonym sa...

Etter å ha lest diverse kommentarer til det Bjørn Olav opprinnelig skrev, er jeg glad for at jeg selv ikke har begynt med blogg! Men jeg gjør gjerne et nytt forsøk på å henlede oppmerksomheten til utgangspunktet, det som virkelig er nyttig for oss å konsentrere oss om: "Å falle ned for Kristus og tilbe." La oss ta det inn over oss. Så får de som ivrer for egne kjepphester, heller gjøre det på sine egne sider.

Bjørn Olav sa...

Tusen takk for at du får oss på sporet igjen, Dagfinn. Jeg hører gjerne synspunkter på mitt opprinnelige anliggende.

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.
Anonym sa...

Ciao im new[url=http://www.designsonline.co.uk/Backlink-Building.html].[/url]

Anonym sa...

loved las vegas? trial the all unconventional [url=http://www.casinolasvegass.com]casino[/url] las vegas at www.casinolasvegass.com with onto 75 exhibitionist unbolted [url=http://www.casinolasvegass.com]online casino[/url] games like slots, roulette, baccarat, craps and more and lattice in upwards existent round with our $400 rumbustious bonus.
we from rhythmical highbrows b wealthier games then the superannuated online [url=http://www.place-a-bet.net/]casino[/url] www.place-a-bet.net!

Anonym sa...

[b]All of these girls are online now! just click on your favourite to go to their cam![/b]

[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/1.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/2.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/3.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/4.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/5.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/6.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/7.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/8.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/9.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/10.jpg[/img][/url]

this will keep updating with the latest girls!

Anonym sa...

[b]All of these girls are online now! just click on your favourite to go to their cam![/b]

[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/1.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/2.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/3.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/4.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/5.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/6.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/7.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/8.jpg[/img][/url]
[url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/9.jpg[/img][/url] [url=http://adf.ly/1DUJ][img]http://www.hourlynetnews.com/mtree/10.jpg[/img][/url]

this will keep updating with the latest girls!

Anonym sa...

Did you see [url=http://bit.ly/dk1e10]Apple home page[/url] this morning?

check it out, AWESOME!!! Go to [url=http://bit.ly/dk1e10]apple.com[/url], they are really
ramping up the ipad right now! I cannot believe this [url=http://bit.ly/dk1e10]www.APPLE.com ipad[/url]

Birthday is coming early this year!!

Paula

Anonym sa...

[color=#692][b]Hello

With the increase in popularity of bebo poker chips as a virtual currency in zynga texas holdem poker many hackers have engaged themselves, who try their best to trick unsuspecting players out of their hard earned facebook poker chips. All over the internet forums are littered with posts by innocent people who have had their poker chips stolen. Nothing is as sorry state as logging to Facebook or MySpace to play a few hands of poker only to find that someone has already been in your account and your poker chips are gone.[/b][/color]

[url=http://www.chipshut.com][img]http://www.chipshut.com/img/facebook-poker-chips-hut.jpg[/img][/url]

[color=#692][b]Keep these basic things in mind to protect your facebook poker chips:

Never give your password to a stranger: Trust is a delicate thing that takes a long time to build but only second to destroy. You may meet a sexy girl in poker room and you are friends with him/her. He/she will keep interacting with you days before playing her trick. So be carefull enough to protect your login credentials to yourself, else this may lead to disaster.

Be careful about what you download: Serious online gamers are looking for cheats or hacks for the games they play in order to give them an advantage on their opponents. Poker is no different and there are many websites on the internet touting facebook poker cheats and hacks for those brave enough to download and install them. But many of these so called facebook poker cheats have viruses or trojan programs. The moment you install any of these your computer is at the risk of attacks by the creator of the program. He can then have access to vital information that you access from your computer. Leaving your facebook poker account at risk of been hacked. If you never downloaded any of these programs then you’re probably safe, and if you have then you should run a spyware detection program. The best move will be for get your computer formatted to avoid any loop holes.

Phishing Links: This way of hacking has been thee for quite sometime now. Scammers send legitimate and official looking emails to your inbox. When you open them you are asked to click on the link and login in order to save your account or win free facebook poker chips, but in reality you are logging into a fake site that sends your information off to the hacker who made it. Before you find it out, its too late to react and they would have already broken into your account and emptied it of any facebook poker chips that you may have.

YouTube scams: If you do a search on youtube for facebook poker cheats, zynga poker hacks, or free facebook poker chips you’ll find hundreds of videos on the topic. More than 90% of them are made by idiots hoping to convince you to send them your account information. They range from slightly clever to completely moronic.

Image Photo Having Exe Embedded In it: This one is hard to catch. This is the latest fashion that is used by hacker, you will be asked to share family photo's. When you open their photo, that will innitiate an exe in the background which will steal all your information and send to the mastermind behin it. So be careful with whom you share photos.

Hope these tips help you saving your chips.

These tips have been brought to you by [/b][/color][url=http://www.chipshut.com]Chips Hut[/url][color=#692][b] if you are looking to buy [/b][/color][url=http://www.chipshut.com]facebook poker chips[/url], [color=#692][b]you may go to our online store.

Have a nice day[/b][/color][img]http://www.chipshut.com/img/chips-hut-smily.gif[/img]

Anonym sa...

hello! descry osx two shakes of a lamb's tail torrents here
http://www.apache3.net

Anonym sa...

Watch Gossip Girl Online For Free - Gossip Girl Streaming Online

[CENTER][URL="http://www.gossip-girl.watch-movies-and-series-online.com"][IMG]http://www.youronlinemovies.net/includes/public/images/movies/gossip-girl.png[/IMG][/URL]

Hi [B]Upper East Siders[/B]!
Come And Welcome to my website: [B][URL="http://gossip-girl.watch-movies-and-series-online.com"][B]Gossip Girl[/B][/URL][/B]
Whether you’re a Hampton Baby, Central Park [B]Prada[/B] gal, or you even dwell in *[B]gasp[/B]* Brooklyn, [I]this site is for you.[/I]
Why? The answer’s easier than deciding [B]what to wear[/B] tomorrow to school.
[B]Because [/B]my website has [B]all [/B]the latest [B]gossip[/B] about [B]Serena[/B], [B]Blair, Dan [/B]and the other poor little rich kids on the Upper East Side.


[/CENTER]

Anonym sa...

According to one of the uploaders the following changes have been made to build 7227

1. Changes in the mechanism for displaying thumbnails in the taskbar.

2. Pop-Up lists for the panel

3. Pop-Up lists for Remote Desktop

4. Applying the settings of the taskbar

5. Multitouch zoom

6. Invert selection

7. You can search for music by artist

8. View the contents of the search results

9. Intelligent indexing after installation

10. Reducing the length of playback sounds system

11. Changes in the panel Devices and Printers

12. Changes in the mechanism of extraction devices

13. Support for FireWire-cameras

14. Reduction in section in system

15. Improved driver support

16. Reducing the paging file

17. Assigning a letter to boot with two OS loaded

18. Naming the section reserved for the system.

There are rumors out there that this build could be fake and that build 7230 will be leaked tomorrow evening.
to know how the new SP looks and to see the screen shots visit [url=http://technoages.com/operating-system/windows-7-operating-system/windows-7-sp1-leaked-check-out-all-the-new-features-of-windows-7-service-pack-1/]this pageabout windows 7[/url]

Anonym sa...

Hello, as you can see this is my first post here.
Hope to get any help from you if I will have some quesitons.
Thanks in advance and good luck! :)

Anonym sa...

According to one of the uploaders the following changes have been made to build 7227

1. Changes in the mechanism for displaying thumbnails in the taskbar.

2. Pop-Up lists for the panel

3. Pop-Up lists for Remote Desktop

4. Applying the settings of the taskbar

5. Multitouch zoom

6. Invert selection

7. You can search for music by artist

8. View the contents of the search results

9. Intelligent indexing after installation

10. Reducing the length of playback sounds system

11. Changes in the panel Devices and Printers

12. Changes in the mechanism of extraction devices

13. Support for FireWire-cameras

14. Reduction in section in system

15. Improved driver support

16. Reducing the paging file

17. Assigning a letter to boot with two OS loaded

18. Naming the section reserved for the system.

There are rumors out there that this build could be fake and that build 7230 will be leaked tomorrow evening.
to know how the new SP looks and to see the screen shots visit [url=http://technoages.com/operating-system/windows-7-operating-system/windows-7-sp1-leaked-check-out-all-the-new-features-of-windows-7-service-pack-1/]this pageabout windows 7[/url]

Anonym sa...

Anyone ever used: www.designsonline.co.uk before?

Anonym sa...

Anyone ever used: www.designsonline.co.uk before?

Anonym sa...

Witam doszedlem do wniosku ze ta strona jest najlepsza jezeli chodzi o [url=http://studencki-kredyt.pl]kredyt studencki[/url].

Anonym sa...

hipeople this is a great forum hope im welcome :)

Anonym sa...

Federal Way Chiropractors, also known as doctors of chiropractic massage therapy or chiropractic physicians, recognize and probe patients with well-being problems of the musculoskeletal approach and treat the effects of those problems on the sensitive system and on loose health. Numberless chiropractic treatments attend to specifically with the spine and the manipulation of the spine. Chiropractic is based on the attitude that spinal roast misalignments hamper with the upset system and can result in lop off resistance to malady and many out of the ordinary conditions of diminished health
The chiropractic entry to healthcare focuses on the patient’s complete health. Chiropractors provide standard, drugless, nonsurgical healthiness treatments, relying on the body’s immanent recuperative abilities. They also recollect that various factors affect haleness, including exercise, diet, lie-down, surroundings, and heredity. Chiropractors second changes in lifestyle that fake those factors. In some situations, chiropractors refer patients to or consult with other health practitioners.
Like other vigour practitioners, chiropractors be guided by a ideal automatic to effect on dirt needed to name and critique patients. They perform the sedulous’s condition history; handling mortal, neurological, and orthopedic examinations; and may order laboratory tests. X rays and other diagnostic images are portentous tools because of the chiropractor’s gravity on the prickle and its proper function. Chiropractors also analyze the patient’s attitude and prong using a specialized technique. After patients whose health problems can be traced to the musculoskeletal set-up, chiropractors manually put in order the spinal column.
Some chiropractors speak additional procedures in their practices, including therapies using heat, copiously, light, manipulate, ultrasound, electric currents, and acupuncture . They may allot supports such as straps, stripe, braces, or shoe inserts. Chiropractors time again recommend to patients down strength concepts such as nutrition, work out, changes in lifestyle, and make a point of top brass, but chiropractors do not dictate drugs or respond surgery.
In extension to global chiropractic convention, some chiropractors specialize in sports injuries, neurology, orthopedics, pediatrics, nutrition, internal disorders, or diagnostic imaging.
Innumerable chiropractors are solitary or group practitioners who also be subjected to the administrative responsibilities of continuous a practice. In larger offices, chiropractors minister these tasks to responsibility managers and chiropractic assistants. Chiropractors in particular routine are responsible on developing a dogged worthless, hiring employees, and keeping records.
Go environment. Chiropractors opus in unadulterated, reasonable offices. Like other haleness practitioners, chiropractors are every now on their feet for prolonged periods. Chiropractors who abduct X rays be required to take on proper precautions against the dangers of repeated laying open to radiation.
chiropractic massage therapy work, on ordinarily, about 40 hours per week, although longer hours are not uncommon. Solo practitioners group their own hours but may work evenings or weekends to modify patients. Like other healthcare practitioners, chiropractors in a set discipline bequeath at times be on call or expound on patients of other chiropractors in the group.

http://www.federalwaychiropractic.net

Anonym sa...

Great website and information.

ThaiLawOnline provides free legal information about Thai Laws.

[url=http://www.thailawonline.com/en/family/divorce-in-thailand/divorce-in-thailand.html]Thailand children custody[/url]

Anonym sa...

Thanks for the info.

Want to remodel your kitchen?

[url=http://x.azjmp.com/3kzMR?sub=xr]Direct Buy Trial[/url]

Anonym sa...

Jaka jest najlepsza stronka po polsku o kredycie sms? Szukam mozliwie jak najszybciej chwilowki albo pozyczki sms.

Znalazlem ta strone, jest ona najlepsza [url=http://studencki-kredyt.pl/kredyt-sms.html]kredyt sms[/url].

Licze na to ze ci to pomoglo, pozdrawiam z Polski.

Anonym sa...

Szukam najlepszego forum o kredytach. Znacie moze jakies spoko forum kredytowe? Spojrz tutaj [url=http://studencki-kredyt.pl/kredyt-sms/forum-kredyt-sms.html]forum kredyty[/url].

Anonym sa...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

Anonym sa...

[url=http://studencki-kredyt.pl/blona-dziewicza.html]Blona dziewicza[/url]

Anonym sa...

http://studencki-kredyt.pl/jan-chrzciciel.html
http://studencki-kredyt.pl/jezus-chrystus.html
http://studencki-kredyt.pl/maria-magdalena.html
http://studencki-kredyt.pl/zachariasz.html
http://studencki-kredyt.pl/maria-stuart.html
http://studencki-kredyt.pl/antoni-marianowicz.html
http://studencki-kredyt.pl/maria-ludwika.html
http://studencki-kredyt.pl/marengo.html

Anonym sa...

http://studencki-kredyt.pl/szukaj/index.html
[url=http://studencki-kredyt.pl/wyszukiwarka-hipochondria/hipochondria.html]hipochondria[/url]
[url=http://studencki-kredyt.pl/wyszukiwarka-depresja/depresja.html]depresja[/url]
[url=http://studencki-kredyt.pl/wyszukiwarka-fobia/fobia.html.html]fobia[/url]

Anonym sa...

[b][url=http://tinyurl.ru/1jrh]Знакомства для секса[/url][/b]
Портал знакомств, общения и выбора большой любви и потрясного секса!
Тысячи анкет с [b]эротичными[/b] фотками, [b][u]бесплатная[/u][/b] регистрация, живое общение, быстрый поиск!

Anonym sa...

http://www.atomic.yoyo.pl/czity-do-cs/decal-converter.html
[url=www.atomic.yoyo.pl/czity-do-cs/decal-converter.html]decal converter[/url]
[url=http://www.atomic.yoyo.pl/kara-smierci/kara-smierci.html]kara smierci[/url]
[url=http://www.atomic.yoyo.pl/czity-do-cs/serwery-cs.html]serwery cs[/url]
[url=http://www.atomic.yoyo.pl/czity-do-cs/speed-hack-counter-strike.html]speed hack counter strike[/url]

Anonym sa...

Great website.

Do you enjoy watching TV on your PC?

View popular TV shows such as Gossip Girl, Weeds, Lost and plenty more!

[url=http://www.channelblender.com/watch-movies/movies]Free Internet TV[/url]

Anonym sa...

online pharmacy levitrato much synthroid pills

[url=http://www.bebo.com/buylevitraonline1]buy generic levitra online[/url]

Anonym sa...

Hi there!

i've just joined here and wanted to say hi to all of you!I really hope to give something back to this board...

Cheers

Anonym sa...

Phenomenal site!

Virtually everyone needs to get insurance at one time or another, whether it is
auto insurance, life insurance, health insurance, or homeowners insurance.
These days it is easier than ever to get free insurance quotations from multiple
companies in order to find the best deal. You can also discover how to save
a good deal of money in free gas when you obtain your insurance cost quotations.

[url=http://freeinsurancequoteshq.com]Insurance price quotes[/url]
http://freeinsurancequoteshq.com

[url=http://freeinsurancequoteshq.com/life/term-life-insurance-price-quote.html]Term life insurance price quote[/url]

http://www.idea2result.com/

Anonym sa...

Over $12700 Worth Of PLR E-Books, Software, And Scripts for you. NO BULKY DOWNLOADS, just download the Files you want, when you want them!

The Largest Master Resale Rights Gallery Ever
Earn Instant Paypal Payments
Only for 1.95 USD

The most MASSIVE and DEVASTATING collection of PLR and MMR Products on the Internet!
Now you can get the MASSIVE Private Label Rights Package jammed packed with thousand's of dollars worth of software, e-books, articles, scripts, web site templates, graphics, images and much more! Resell YOUR products for what ever price you want!

FR''EE Lifetime Upgrade

http://bit.ly/abtl8A

Anonym sa...

Hello everyone im Amansa, Is this the appropriate bit to introduce myself[url=http://home-and-garden.webshots.com/album/497579190uGGfeH],[/url] or ought I use another part of the website?

Anonym sa...

Hi everyone my name is Jessica, Am I in the proper section to say hello[url=http://community.webshots.com/album/108225697BPytsX],[/url] or should I go to a different part in the website?

Anonym sa...

http://studencki-kredyt.pl/co.html
http://www.comune.piovedisacco.net/sicap2002/forum/profile.php?f=1&id=140531
http://gy99.de/cgi-bin/gy99forum/YaBB.pl?action=viewprofile;username=Jeollichoto
http://www.myacnereview.com/forum/member.php?u=53000
http://numismata.org/SMF/index.php?action=profile;u=16377
http://www.fanzonecentral.com/member.php?u=30491

http://studencki-kredyt.pl/kto.html
http://studencki-kredyt.pl/jak.html
[url=http://studencki-kredyt.pl/gdzie.html]gdzie[/url]
[url=http://studencki-kredyt.pl/tytan.html]tytan[/url]
[url=http://studencki-kredyt.pl/wanad.html]wanad[/url]
[url=http://studencki-kredyt.pl/chrom.html]chrom[/url]
http://studencki-kredyt.pl/miedz.html
[url=http://www.atomic.yoyo.pl/katar-sienny/index.html]katar sienny[/url]
[url=http://www.atomic.yoyo.pl/objawy-kataru-siennego.html]objawy kataru siennego[/url]
[url=http://www.atomic.yoyo.pl/alergeny.html]alergeny[/url]
[url=http://www.studencki-kredyt.pl/wojciech-mann.html]wojciech mann[/url]
[url=http://studencki-kredyt.pl/wyszukiwarka-fobia/fobia.html.html]fobia[/url]
http://studencki-kredyt.pl/szukaj/index.html
[url=http://studencki-kredyt.pl/kredyt-dla/kredyt-dla-singli.html]kredyt dla singli[/url]

[url=http://www.studencki-kredyt.pl/]kredyt[/url]

Anonym sa...

Enjoying the January sales :
http://www.zoopy.com/video/2tcl/high-chair-nurseryvalue-com?browse=6ckb

Anonym sa...

[url=http://www.nurseryvalue.com/high-chairs/petite-star-animal-friends-travel-highchair.aspx ]Baby[/url]

[url=http://www.nurseryvalue.com/pushchairs/petite-star-zia-dogtooth-inc-footmuff--matching-change-bag.aspx]Petite Star Zia[/url] [url=http://www.nurseryvalue.com/travel-systems/petite-star-aruba-travel-system-inc-car-seat.aspx]Travel System[/url] [url=http://www.nurseryvalue.com/high-chairs/petite-star-animal-friends-travel-highchair.aspx]High Chair[/url] [url=http://www.nurseryvalue.com/pushchairs/petite-star-5-standen-buggy---black.aspx]Pushchair[/url] [url=http://www.nurseryvalue.com/nursery/petite-star-3-in-1-car-walker-red.aspx]Baby Walker[/url]


http://www.foreignaffairs.com/node/65237/talk#comment-1873

Anonym sa...

Im looking in to getting one, has anyone got one of these:

http://www1.astd.org/Blog/post/Court-to-rule-on-privacy-of-texting.aspx

Anonym sa...

Ive been offered a hand me down, but would rather get a modern one, has anyone ever bought one of these:

http://vimeo.com/8527703

Anonym sa...

Im looking in to getting one, has anyone ever bought one of these:

[url=http://www.nurseryvalue.com/][img]http://www.kiddicare.com/wcsstore/ConsumerDirect/images/BrandLogos/Kiddicare.jpg[/img][/url]

Anonym sa...

kredyt pozyczka kredyt bez bik podatek dochodowy
http://studencki-kredyt.pl/kredyth/ http://studencki-kredyt.pl/kredyti/mapa.html http://studencki-kredyt.pl/kredytj/ http://studencki-kredyt.pl/kredytk/mapa.html http://studencki-kredyt.pl/kredytl/ http://studencki-kredyt.pl/kredytm/mapa.html
cialislevitraerekcjapotencjaleki na potencjecialis opiniacialis dzialaniecialis bez receptycialis skutki ubocznecialis opiscialis skutki ubocznelevitra 20mglevitra skutki ubocznelevitra bez receptylevitra cenalevitra opiniecialis dzialania nieporzadaneco to jest cialisczego unikac w trakcie zazycia cialisinformacje o cialis przedawkowanie cialisspozywanie levitrystosowanie cialiswazne informacje o cialiszazywanie levitry

Anonym sa...

[url=http://www.keeblephotography.co.uk]Essex Wedding Photographer[/url]

Anonym sa...

It's so easy to choose high quality [url=http://www.euroreplicawatches.com/]replica watches[/url] online: [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-rolex/]Rolex replica[/url], [url=http://www.euroreplicawatches.com/mens-swiss-watches-breitling/]Breitling replica[/url], Chanel replica or any other watch from the widest variety of models and brands.

Anonym sa...

[url=http://pobierz-to.com/viewtopic.php?f=10&t=10]on this site[/url]
[url=http://pobierz-to.com/viewtopic.php?f=13&t=49]tutaj[/url]
[url=http://pobierz-to.com/viewtopic.php?f=11&t=11]dobra strona[/url]
[url=http://www.tucows.com]here too[/url] [url=http://download.cnet.com]another similiar site[/url]
http://www.atomic.yoyo.pl/nowotwory/rak-pluc.html
[url=http://pobierz-to.com/viewtopic.php?f=13&t=71]emule pobierz[/url]
http://pobierz-to.com/viewtopic.php?f=16&t=69
http://pobierz-to.com/viewtopic.php?f=16&t=68
http://pobierz-to.com/viewtopic.php?f=16&t=66
http://pobierz-to.com/viewtopic.php?f=16&t=63
http://pobierz-to.com/viewtopic.php?f=16&t=61
http://pobierz-to.com/viewtopic.php?f=16&t=60

Anonym sa...

[url=http://choroby-psychiczne.eu/leczenie-nerwicy]leczenie nerwicy[/url] [url=http://choroby-psychiczne.eu/leczenie-nerwicy]nerwica leczenie[/url] [url=http://choroby-psychiczne.eu/leczenie-nerwicy]leczenie nerwicy lekowej[/url] [url=http://choroby-psychiczne.eu/leczenie-nerwicy]leczenie nerwic[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/nerwica-natr%C4%99ctw]nerwica natrectw[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/nerwica-natr%C4%99ctw]nerwica natrectw leczenie[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/nerwica-natr%C4%99ctw]nerwica natrectw objawy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/zaburzenia-snu]zaburzenia snu[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/choroby-psychiczne-u-dzieci]choroby psychiczne u dzieci[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/depresja-objawy]depresja objawy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/depresja-objawy]objawy depresji[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/depresja-objawy]objawy depresji somatyczne[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/depresja-objawy]objawy depresji test[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/fobia-spo%C5%82eczna]fobia spoleczna[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/jakie-s%C4%85-objawy-fobii-spo%C5%82ecznej]fobia spoleczna objawy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/jakie-s%C4%85-objawy-fobii-spo%C5%82ecznej]objawy fobii spolecznej[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/fobia-spo%C5%82eczna-leczenie]fobia spoleczna leczenie[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/co-jest-agorafobia]agorafobia[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/co-jest-agorafobia]agorafobia objawy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/co-jest-agorafobia]agorafobia leczenie[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/arachnofobia-l%C4%99k-przed-paj%C4%85kami]arachnofobia[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/arachnofobia-leczenie]arachnofobia leczenie[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/bezsenno%C5%9B%C4%87]bezsennosc[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/bezsenno%C5%9B%C4%87]bezsennosc leczenie[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/bezsenno%C5%9B%C4%87]bezsennosc przyczyny[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/histeria]histeria[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/histeria]histeria u dzieci[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/histeria]histeria objawy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/jak-wyj%C5%9B%C4%87-z-depresji]jak wyjsc z depresji[/url]
[url=http://www.choroby-psychiczne.eu/hipochondria]hipochondria[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/jak-poradzi%C4%87-sobie-ze-stanem-l%C4%99kowym]stan lekowy[/url] [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/jak-poradzi%C4%87-sobie-ze-stanem-l%C4%99kowym]niepokoj[/url]
http://www.choroby-psychiczne.eu/stres-w-pracy-5-porad-kt%C3%B3re-pomog%C4%85-ci-go-pokona%C4%87 [url=http://www.choroby-psychiczne.eu/stres-w-pracy-5-porad-kt%C3%B3re-pomog%C4%85-ci-go-pokona%C4%87]stres w pracy[/url]
http://choroby-psychiczne.eu/rodzaje-nerwic
http://choroby-psychiczne.eu/nerwica-objawy

Anonym sa...
Denne kommentaren har blitt fjernet av en bloggadministrator.