lørdag, februar 11, 2017

Jeg blir trist

Det er trist - bare trist - når forkynnere misbruker talerstolen til å latterliggjøre kristne fra andre tradisjoner enn deres egen. Og fremhever seg selv. Det er pinlig - direkte pinlig - når kristne avslører sin egen uvitenhet og fordommer og bruker pennen til å angripe kristne fra andre tradisjoner enn sin egen. En svensk/canadisk evangelist bruker sitt eget blad i nesten hvert eneste nr til å harselere og angripe kristne som har et annet syn på nåden enn ham selv, og avslører sin manglende kunnskap om andre konfesjoner enn hans egen. Og det er trist - bare trist - når tilhengerskaren applauderer og fryder seg når andre enn dem selv blir rammet av løgner og mobbing av andre.
Noen ganger lurer jeg på om slike ufinheter egentlig handler om et dårlig selvbilde og egen utilstrekkelighet og så kompenserer man med å angripe andre. I hvert fall vitner det om umodenhet.

Ingen kommentarer: