fredag, februar 10, 2017

På randen av krig, del 27

Hardy Arnold, eldste sønnen til Eberhard og Emmy Arnold (den høye mannen i midten), i London, kort tid etter at alle tyskere måtte forlate England.

29. august: Hardy ledet bønnesamlingen, og leste fra 1.Kor 13. På ettermiddagen dro vi tilbake til deres sørlige bondegård. Vi måtte snakke med Hans Meier om fengselet i nærheten av Rhön Bruderhof, hvor de hadde vært innesperret i 10 uker helt frem til de kunne komme tilbake til fellesskapet. På vei hjem snakket vi mye med Hans Meier om bønn, fellesmåltider og andre ting. Han fortalte Hans Zumpe om dette men Hans Zumpe synes ikke noe om det.

30. august kom 63 årige Maria Basel til rommet vårt. Det var en velsignet samtale, om vår lære og våre formaninger må ha ånd og liv. Hun sa det slik: "Det vi mangler her er at vi gjør det vi snakker så mye om. Vi trenger klar rettledning for å få ting unnagjort!" Hun ønsker å reise med oss tilbake til USA. Hun har hovedansvaret for sy-rommet og er en virkelig Hutterianer etter hjertet. Emma Basel fortalte at mesteparten av klærne som har kommet fra Canada vil bli delt ut ved juletider. De holder på å bygge tre skoler, som dekker tre forskjellige alderstrinn. En av dem er fullført og de to andre er nesten ferdige. En av skolene er ment å være for barn som kommer fra ikke-kristen bakgrunn og for å gi dem undervisning om den kristne troen.

5. september tok jeg ansvaret for undervisningen med utgangspunkt i Jeremia kapittel 13. Vi mottok et telegram fra Hans Zumpe i Alm Bruderhof hvor han ba oss om å fremskynde hjemreisen til 2. oktober. Vi besøkte en barneskolen og snakket med lærerinnen der. "Er barna dere har snille?" spurte hun oss. "Hvis jeg reiste sammen med dere, hva kunne jeg da gjøre? Jeg kan ikke melke kyr, da ville hendene mine bryte helt sammen, og jeg kan heller ikke grave i hagen."

Vi sa til henne: "Er du en god mor for barn så vil du nok også være det hjemme hos oss, hvis det er dit du skal. Hvis du arbeider flittig og med glede, så vil Herren si at det du gjorde for barna gjorde du for Ham!"

De har tre grupper for de minste barna, og akkurat nå har de 19 barn fra to og et halvt år til seks års alder. 10 barn er fra ett år til to og et halvt, og det er fire babyer.

Her finnes også et sy-rom hvor flere av kvinnene arbeider. Her er også et snekkerverksted. Her finnes det også en butikk hvor det selges gode boller, tallerkener og andre ting.

12. september hadde George Barth ansvaret for undervisningen. Denne gangen fra Luk 10, om utsendelsen av de 70. Han sendte to på dør fordi de sov under møtet.

Det var et møte for medlemmene av Bruderhof om kvelden. Grunnen er at vi snart skal reise hjem og det nærmer seg tiden for ordinasjonen av to tjenere: Hardy Arnold og George Barth. Møtet varte helt til midnatt. Alle ble ikke enige. Det er noe som ikke stemmer her.

(fortsettes)
---
Dette er del 27 av artikkelserien til Peter Hoover. Første del ble publisert tirsdag 16.august, andre del onsdag 17. august, tredje del onsdag 21. august, fjerde del mandag 29. august, femte del onsdag 31.august, sjette del søndag 4. september, syvende del onsdag 28. september, åttende del onsdag 5. oktober, niende del mandag 10. oktober, del 10 torsdag 20. oktober. del 11 mandag 14.november, del 12 tirsdag 15. november, del tretten, onsdag 16. november, del 14 mandag 28.november, del 15 onsdag 30. november, del 16 torsdag 1. desember, del 17 mandag 6. desember, del 18 tirsdag 6. desember, del 19 torsdag 8. desember, del 20 fredag 16. desember, del 21 søndag 18.desember, del 22 onsdag 28. desember, del 23 torsdag 29. desember, del 24 tirsdag 10.januar , del 25 mandag 16. januar og del 26 lørdag 4. februar.  Artikkelserien er basert på dagboken til Michael Waldner fra 1937.

Ingen kommentarer: