torsdag, februar 02, 2017

Solidaritet i svakhet

"Gleden er skjult i medlidenheten. Ordet medfølelse betyr bokstavelig 'lide med'. Det synes likevel usannsynlig at det å lide sammen med en annen person skulle frembringe glede. Likevel - det å tilbringe tid sammen med en person i fortvilelse, dele tid med en venn som er i forvirring og usikkerhet - slike erfaringer kan gi oss en djup glede.

Ikke lykke, ikke begeistring, ikke stor tilfredsstillelse, men en stille glede av å være der for en annen og leve i djup solidaritet med brødre og søstre i den menneskelige familien.

Ofte er dette en solidaritet i svakhet, i sønderbrutthet, i sårbarhet, men den leder oss til selve gledens sentrum, hvilket handler om å dele vår menneskelighet med andre."

- Henri Nouwen. Her avbildet med en klovn. Henri Nouwen hadde et helt spesielt forhold til klovner og mennesker som arbeidet i sirkus. En av bøkene hans har tittelen: En klovn i Rom. Norsk oversettelse av denne artikkelen, som er publisert av Henri Nouwen Society: (C) Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: