lørdag, februar 04, 2017

Kristne ungdommer vil forvandle Sentral-Asia med evangeliet

Det skjer spennende og ikke minst oppsiktsvekkende og gledelige ting i Sentral-Asia!

Unge skolerte ungdommer er i ferd med å forvandle dette området av verden, som i alt vesentlig grad er muslimsk, for Kristus. Det hele skjer på en stillferdig måte.

Veksten i islamsk fundamentalisme gjorde 2016 til det verste året hva angår forfølgelse av kristne.

Om du er en kristen og lever i en av de fem tidligere sovjetiske republikkene: Usbekistan, Kasakhstan, Tadsjikistan, Kirgisistan eller Turkmenistan kan du forvente latterliggjøring, sjikanering, eller fengsling, om du forteller andre om din tro.

Til den kristne TV-kanalen CBN News forteller Maxim fra Tadsjikistan:

"Når myndighetene oppdager at noen har blitt kristne, vil de samle slektninger, familie og venner til den anklagede, og bringe ham eller henne foran en islamsk domstol. Den som er blitt kristen må så velge mellom familie og venner og Jesus."

25 år etter at Sovjetunionen kollapset og disse fem republikkene fikk deres uavhengighet, har disse såkalte "stan-landene", blitt svært fiendtligsinnede mot kristne. De har innført lover, som i utgangspunktet skulle brukes til å bekjempe ekstremisme innen Islam, men lovene har i alt vesentlig grad blitt brukt mot kristne. Sørlig baptister har vært utsatt for forfølgelse.

Dr Michael Cherenko, som arbeider med spørsmål knyttet til religionsfrihet, sier i et intervju med CBN News:

"Disse lovene har tvunget de kristne til å bli mer kreative og finne nye måter å dele evangeliet på."

Cherenko tror at mens kristne menigheter vekker mistenksomhet, så legges det ikke så lett merke til relasjoner mellom mennesker.

"Vi har oppdaget at det å være et vitne for Kristus på arbeidsplassen sannsynligvis er den eneste sikre og effektive formen for evangeliseringen av disse sentral-asiastiske landene," sier Chenenko.

Nylig ble det holdt et seminar med 500 unge nøkkelpersoner fra dette området. Bak initiativet sto Mission Eurasia, en misjonsorganisasjon med baptistiske røtter, ledet av Sergeij Rakhuba. Denne organisasjonen arbeider i 13 av de landene som en gang utgjorde Sovjetunionen. Disse 500 ungdommene har visjoner og drømmer om hvordan de kan forvandle de fem "stan-landene" med evangeliet. La oss støtte dem i våre forbønner.

Ingen kommentarer: