onsdag, februar 01, 2017

Den bibelske visdommen, del 1

"Ser du en mann som er vis i egne øyne? Det er mer håp for dåren enn for ham", sier Guds ord. (Ord 26,12) Guds ord advarer oss mot å være "vise i egne øyne, men frykte Herren" (Ord 3,7).

Med dette som utgangspunkt forstår man at man trenger en høyere form for visdom enn det mennesker kan gi, så jeg har gjort det å be om Guds visdom som et prioritert bønneemne for 2017:

"Men om noen av dere mangler visdom, da må han be til Gud - for Gud gir til alle, villig og uten bebreidelse - så skal han få den." (Jak 1,5)

Gud svarer altså mer enn gjerne på en slik bønn! Han gir villig, og uten noen form for bebreidelser. Men hvordan ser den himmelske visdommen ut? Hva består den av? Vi skal se litt nærmere på dette med utgangspunkt i Jakobs brev:

1. Guds visdom er en gave 

Den bibelske visdommen er først og fremst en gave.  Den finnes i Gud alene. Derfor må den søkes der den finnes: I Guds ord.

"Hvem er vis og forstandig blant dere?", spør Jakob. (3,13)

Underforstått, den som søker Guds visdom: "Men den visdom som kommer ovenfra, er først og fremst ren, dernest er den fredsommelig, rimelig, ettergivende, full av barmhjertighet og gode frukter, den gjør ikke forskjell, den hykler ikke..." (3,17)

Her ser vi kvaliteten ved den bibelske visdommen. Viktigst av alt: den kommer ovenfra. Fra Gud.

2. Bibelsk visdom er tydelig

Det er ingen tvil om hva den bibelske visdommen er! Den er forskjellig fra verdens visdom. Denne verdens visdom er: "sanselig og djevelsk" (3,15) og gir seg utslag i "misunnelse og selvhevdelse og uorden og alt det som ondt er" (3,16).

3. Bibelsk visdom er praktisk

Guds visdom er, i følge Jak 3,17
1) Ren
2) Fredselskende
3) Forsonlig
4) Føyelig
5) Rik på barmhjertighet og gode frukter
6) Upartisk
7) Uten hykleri

Bibelsk visdom inneholder kunnskap, men ikke bare kunnskap alene, den hjelper oss også til å anvende den på ulike områder av livet.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: