fredag, februar 24, 2017

Takknemlighet

Jeg kjenner på en djup takknemlighet og ydmykhet for de mange jeg har møtt de siste månedene som kommer med så gode tilbakemeldinger på de to seminarene jeg holder. Både deltagere og arrangører forteller historier om mennesker som har fått en fornyelse av deres personlige bønneliv, at de er blitt møtt av Gud, og har gjort seg erfaringer med Guds nærvær. Noen for aller første gang. Andre vitner om at de har erfart Guds fred på en djup måte. Stillferdig har også Herren helbredet mennesker. Vitnesbyrdene kommer både skriftlig og muntlig fra både prester og lekfolk i Den norske kirke til ulike frikirkelige sammenhenger. Det er et stort takkeemne.

Dette skjer mens jeg kroppslig er svært svak. Men Herren gir meg de kreftene jeg trenger som dagen er. Han har gitt en helt spesiell nådetid, hvor Hans hellige nærvær berører oss. Det berører meg så sterkt at tårene kommer. Og jeg vil gi all ære til Ham som tilkommer all ære, Herren Jesus.

Det første seminaret handler om "Å vandre med hvilepuls", og hensikten med dette seminaret er å hjelpe mennesker inn i et personlig bønneliv som er tilpasset den enkeltes hverdag. I løpet av de fire timene seminaret varer håper jeg at deltagerne kommer inn i bønnens hvile og lærer å gjenkjenne Herrens nærvær. Det andre seminaret handler om det åndelige livet etter fylte 50 år - om åndelig modenhet og hvordan vi kan leve i livets andre halvdel og bære frukt som varer.

Flere steder har menigheter fra ulike trossamfunn gått sammen om disse seminarene. Det har vært spesielt hyggelig. Bønn fører folk sammen. Dette er ikke seminarer for "spesielt interesserte", men for folk flest. De gir deg ikke mer dårlig samvittighet og følelsen av at du ikke strekker til, men hjelper deg til å finne din egen bønnerytme.

Skulle det være menigheter som ønsker et slikt seminar til høsten så ta gjerne kontakt nå. Det må ikke være en helg, det kan også holdes på ukedager, men de fleste holder det på lørdager og kombinerer det med søndagens gudstjeneste.

Interesserte kan skrive til: bjornolav58@gmail.com

Ingen kommentarer: