tirsdag, januar 08, 2019

Hva velsignelse er


"En ting er sikkert, at det ene grunnleggende behov i våre liv og tjeneste for Gud, det er at Guds velsignelse hviler over det. Noe annet trenger vi ikke. Hva mener vi med velsignelse? Det er Guds verk som skjer der det ikke finnes noen forutsetning for hans verk. 

For eksempel regner du med at for en krone skal du få tilbake noe som er verd en krone. Men hvis du ikke har betalt ditt kronestykke, og Gud har gitt deg verdier for titusener av kroner, da forsvinner hele grunnlaget for dine beregninger.

Når fem brød blir til nok mat for 5000 og enda gir tolv kurver med stykker til overs - når, for å si det slik, vårt arbeid bærer frukt som langt rikere enn hva våre gaver og vårt anlegg skulle betinge, da er det velsignelse.

Eller, for å gå til en annen ytterlighet, når det ikke skulle finnes frukt i det hele tatt, fordi vi er svake og mislykkede, og det allikevel finnes frukt - da skyldes det velsignelsen.

Velsignelse er frukt som ikke har noen sammenheng med hva vi er, resultater som ikke skyldes årsak og virkning. 

Velsignelse kommer når Gud virker helt og holdent på siden av våre beregninger, for å herliggjøre sitt eget navn."

- Watchman Nee i Brød fra ørkenen. Ansgar forlag 1977, side 7.

Ingen kommentarer: