mandag, januar 28, 2019

Et profetisk ord for 2019, del 2

Her er andre del av artikkelen til dr. Clifford Hill (bildet), og hans profetiske analyse av det som skjer og vil kunne skje i 2019 og i årene fremover. Clifford Hill er sosiolog og teolog:

Så, hva er det Gud gjør? Hva er det skjer rundt oss i Storbritannia? En umerket beskrivelse er gitt oss i Esekiel 12,2: 'Menneskesønn! Du bor midt iblant den gjenstridige ætten, som har øyne å se med, men ikke ser, og ører å hører med, men ikke hører. For en gjenstridig ætt er de.' Dette gis oss som en nøkkel til å forstå det som skjer i vår nasjon - en nasjon som er under dom hvis ledere ikke har noen visjon, som virrer rundt i forvirring og ser etter løsninger som ikke er å finne; fordi det ikke er noen politisk løsning på nasjonens åndelige krise.

Men dette er ikke bare tilstand hos våre politiske ledere. Dette er en tilstand som berører kirkeledere i alle trossamfunn. Flesteparten av dem har enten blitt sugd opp av malstrømmen til den sekulære humanismen i en etter-kristen verden eller har trukket seg tilbake til en koselig pseudo-bibelsk verden, som får sin føde fra den pastorale trøsten som gis til flokken. Vi har mistet den profetiske skarpheten som finnes i evangeliet og proklamerer ikke lenger fryktløst det uforanderlige Guds ord til en fortapt generasjon! Jesu ord i lignelsen om såmannen passer godt på kirken i Storbritannia i dag:

'For de ser, og likevel ser de ikke. De hører, og likevel hører de ikke, og forstår ikke.' (Matt 13,13)

De forstår ikke fordi de ikke har Guds Ånd. Paulus gjør dette veldig klart i 1.Kor 2,14: 'Men et sjelelig menneske tar ikke imot det som hører Guds Ånd til. For der er en dårskap for ham, og han kan ikke kjenne det, det kan bare bedømmes på åndelig vis.'

... men den trofaste resten kan si: 'Men vi har Kristi sinn'.

Den trofaste resten i dagens Storbritannia består for det meste av den eldre generasjon: men Gud er i  ferd med å gjøre noe bemerkelsesverdig! Han bruker opprørets-ånd som feier over nasjonen til å føre unge menn inn i sitt rike.

Det er mange tegn som viser at tenkende unge mennesker er gått lei av politikernes antikverte tenkning og at de i sin søken etter sannheten avviser den postmoderne filosofien som har ført samfunnet frem til det stadiet vi opplever i dag. De kan se den sosiale ødeleggelsen som er portrettert i sosiale medier som er et speilbilde av deres verden. Gud bruker faktisk denne opprørsånden til å fremme sine hensikter. Unge mennesker slår seg nå i lag med den trofaste resten og det er Guds hensikt å forsikre seg om at Hans verdifulle ord som er blitt bevart i de gamle skinnsekkene ikke skal gå tapt, men vil bli øst inn i nye skinnsekker før den eldre generasjonen hentes hjem til herligheten.

(fortsettes)

Ingen kommentarer: