mandag, januar 07, 2019

Hva vi kan lære av Maria

"Kanskje er det her (ved korset), på det laveste punktet i all menneskelig erfaring, at Maria blir et ikon, et bilde på kirken: Hun som tar imot Ordet i kroppen, gir det skikkelse og gir det videre til verden. Hun som nekter å la verken ytre eller indre kaos drive henne bort fra tilliten til Gud.

Hun som lærer oss hva etterfølgelse er: å aldri si nei til Jesus. Hun som viser at man ikke kan berge sitt hjerte midt i kaos ved å stenge det, men bare ved å bevare det åpent, koste hva det koste vil."

Magnus Malm i boken 'Kjennetegn'. Luther forlag 2013, side 22.

Ingen kommentarer: