mandag, mars 04, 2019

Guds vennskap og Norge - vår kristenarv

Jeg ble så grepet når min gode venn Håvard Sand delte ordene som innleder Gulatingsloven fra 900-tallet på Den nasjonale bønnekonferansen på Grimerud. Disse ordene sitter i kroppen min:

"Det er opphavet til lovane våre at vi skal bøye oss mot aust og be til den heilage Krist om godt år og fred og om det at vi skal halde landet vårt busett og landsherren vår heil. Han vere vår ven, og vi hans, og Gud ven til oss alle."

Gulatingsloven er den eldste kjente og bevarte lovsamlingen i hele Norden. Dette er Norges åndelige arv. Gulatingsloven handler først og fremst om 'kristenretten', men den er noe mye mer enn det. Den er som et testamente om det gryende Norge, om det vårt land er bygget på. Og det er så sterkt å lese at dette handler om Guds vennskap!

Det handler om at vi som nasjon bøyer våre knær for Kristus og søker fred og Guds gode vennskap med Gud. Innledningen til Gulatingsloven burde finnes med i våre daglige bønner for vårt vakre og dyrebare fedreland. Måtte Norge bøye kne for Kristus.

At vi oppfordres til å bøye oss mot øst, handler om Jesu ord i Matt 24,27:

'For slik som lynet går fra øst og lyset like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer.'

La oss leve med den forventningen vi også som de hadde som førte Gulatingsloven i pennen..

Billedtekst: Gulatingsloven. Foto: Wikipedia.

Ingen kommentarer: