mandag, mars 18, 2019

Omstendighetene og Guds kall

I snødrevet i går kom jeg til å tenke på en mann som var ute i all slags vær, som sauegjeter. Jeg tenker på Patrick av Irland, som ble født ca. år 385 og døde i år 461. Han er uløselig knyttet til Irlands historie og den keltiske spiritualiteten. Siden han døde 17 mars, ble dette hans minnedag.

!5 år gammel ble Patrick kidnappet utenfor foreldrenes villa i Britannia og bortført som slave til Irland. Det romerske imperiet knaket i sammenføyningene. Som slave ble han tvunget til å gjete sauer i regn og snø, storm og kulde. Men ulykken skulle bli selve vendepunktet i hans liv. I skogene i den nordvestlige delen av landet skulle han finne Gud igjen. Tiden som sauegjeter skulle bli bønnens og fastens skole. Dette var en viktig forberedelsestid for det kall Gud senere skulle gi ham som hele Irlands åndelige gjeter og sjelesørger.

Gud bruker omstendighetene i våre liv, det som kan synes ubetydelig i våre øyne til å forme og danne oss til den oppgave han vil betro oss. Det er lett å glemme dette fordi mange er svært utålmodige etter å komme ut i tjeneste. Men hvor mange profeter og hellige Guds menn og kvinner er ikke blitt fostret i ørkenen, skogene og ødemarkene! Slik også med Patrick av Irland.

Rikmannssønnen fra Britannia gikk ødemarkens skole - hvor fagene heter bønn og stillhet - for å bli forberedt til et profetisk oppdrag som skulle forandre Irlands historie, og i over 1000 år spre skinnet fra dette landet over hele Europa.

Ingen kommentarer: