lørdag, mars 23, 2019

Hvorfor det er viktig å be for Golanhøyden

I går kunne jeg fortelle mine lesere at USA nå anerkjenner Israels suverenitet over Golanhøyden. Hvorfor er dette så viktig?

Golan er av sikkhetsmessig stor betydning for Israel. Israelsk etterretning hevder at terrorgruppen Hizbollh har etablert seg på syrisk side av Golanhøyden og skal ha rekruttert hundrevis til å angripe israelske bosetninger i nærheten. Lokalbefolkningen brukes av Hizbollah som informanter. Rekruttene til Hizbollah er så bllitt utrustet med eksplosiver, maskinpistoler og panserraketter som kan brukes mot israelske stridsvogner.

Israels tidligere sikkerhetsrådgiver, Chuck Freilich, nå professor ved universitetet i Tel Aviv, og forfatter av boken: 'Israeli National Security: A New Strategy for an Era of Change', sier til den israelske avisen Ha'aretz, at Hizbollah skal ha skaffet seg i alt 130.000 raketter av ulike typer.

"Syria kan ikke få lov til å bli et nytt Libanon og dermed en utvidelse av fronten," sier Freilich.

Sjiamilitsen Hizbollah fikk innpass av Assad-regimet til Golanhøyden i mai 2013. Hensikten var å utføre mindre angrep mot Israel. I desember 2015 vendte de tilbake til Golan i skjul og har vært der siden, som en stor sikkhetsrisiko for den israelske sivilbefolkningen.

I går ble det også kjent at Syria, Russland og Iran fordømmer USAs anerkjennelse av Israels suverentet over Golan, og EU sier på sin side at de ikke vil følge president Donald Trump, som altså anerkjenner Israels rett til å forsvare sine innbyggere mot terror.

Mange israelere ser på USAs anerkjennelse av Israels suverenitet over Golan som et 'Purim-mirakel'.

Så til alle de som ber for Israel: Det er strategisk å be om beskyttelse for Israels grenser, og Golan er kanskje et av de mest strategiske stedene å be for. Jeg har selv stått der oppe på Golanhøyden og bedt for dette området.

Billedtekst: En etterlatt landsby oppe på Golanhøyden

Ingen kommentarer: