fredag, mai 05, 2023

Behovet for Kristusmeditasjon


John Eudes snakket om det øyeblikket, det punktet, som ligger før sammenligning, før begynnelsen av den onde sirkelen eller den selvoppfyllende profetien. Det er øyeblikket, punktet eller stedet hvor Kristusmeditasjon kan komme inn. Det er øyeblikket for å slutte å lese, snakke, sosialisere og heller "kaste bort" tiden din på Kristusmeditasjon. Når du finner tankene dine konkurrerer igjen, kan du planlegge en tid med Kristusmeditasjon, og på denne måten avbryte den onde sirkelen til dine tanker og gå inn i djupet av din egen sjel. Der kan du være sammen med ham som var før du kom, som elsket deg før du kunne elske, og som har gitt deg ditt eget jeg før noen sammenligning var mulig. I Kristusmeditasjon kan vi komme til en bekreftelse på at vi ikke er skapt av andre mennesker, men av Gud, at vi ikke blir dømt etter hvordan vi sammenligner oss med andre, men etter hvordan vi oppfyller Guds vilje.

- Henri  Nouwen/Norsk oversettelse: Bjørn Olav Hansen

Ingen kommentarer: