tirsdag, mai 16, 2023

Bønn - en reise inn i stadige djup av Guds kjærlighet og ømme omfavnelse


Bønn er for meg blitt en reise inn i stadige djup av Guds kjærlighet og ømme omfavnelse. Den er ikke så ordrik lenger, men tausere, som en væren. Smertene jeg lever med dag og natt har skapt et vidt rom for undring og kontemplasjon. Jeg er lei alt som ikke er bærekraftig, som er teoretiserende, og ikke er omsettlig i et hverdagslig liv i etterfølgelse av Jesus. 

Underlig nok har en TV serie fra Ytre Hebridene. Skottland og Shetland med Ben Fogle (bildet), som for tiden sendes på TV Vårt Land (TVL), blitt meg til stor hjelp. Det er noe med den storslåtte naturen, stillheten og møte med jordnære og troende mennesker, som skaper gjenkjennelse og djup lengsel i meg, Og undring over det mysteriet som kalles Gud, og som har fått et ansikt i Jesus. 

Det uroer meg når troen skal dissikeres, katelogiseres, at livet blir borte. Da sitter vi igjen med et skall, ett sett med regler. Måtte vi alle utsettes for Åndens vårlige vinder. 

Ingen kommentarer: