onsdag, mai 03, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 54


"Vend dine øyne bort fra meg, for de overvelder meg! Ditt hår er som en flokk geiter som leirer seg nedover Gilead." (Høy 6.4)

Det er Brudgommen som sier dette om Bruden! Den jødiske rabbineren Rabbi ben Ezra oversetter dette verset slik: "Du er sterkere enn meg!" Og den greske oversettelsen av Det gamle testamente, Septuaginta oversetter det slik: "Du har forårsaket at jeg måtte rømme." Med andre ord: Gud erklærer seg slått! Overveldet av vårt blikk. Gud lar seg beseire av et blikk fra Bruden. Brudgommen er bokstavelig talt tatt med storm. Slik er Hans kjærlighet til oss. Dette er langt over vår fatteevne!

Dette verset kan også oversettes med: "... du forvirrer meg", og da ment i positiv betydning! Brudgommen er blitt ør av kjærligheten Bruden viser Ham. Det er nesten så det blir for mye. Derfor ber Han Bruden om å vende blikket bort fra Ham, slik at Han får puste.

Bruden ser uavlatelig på Ham. Vi ser i Brudens øyne ikke bare et tegn på kjærlighet, men også et tegn på kjærlighetens makt. Det er, som om Herren avslører et svakt punkt. Det kommer ofte frem, når Han møter kjærlighet. Han lar oss her ane noe av, hvor avmektig Han er når Han møtes av kjærlighet. Dette er kanskje en side av Gud som er ukjent for mange. Gud er selvsagt allmektig, men også avmektig i forhold til hva Han føler for oss. Han klarer ikke å stå imot når Han ser menneskers behov.

fortsettes

Ingen kommentarer: