torsdag, mai 04, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 55


"Dine tenner er som en flokk sauer som stiger opp av badet. Alle har de tvillinger, og ingen av dem er uten lam. Som et stykke granateple er din tinning bak ditt slør. Seksti dronninger er det og åtti medhustruer og jomfruer uten tall." (Høy 6,6-8)

Bruden har vokst fra å være umoden, til modenhet, her symbolisert av en overflod av sauer, som alle har lam, av velmodne granatepler. Kristenlivet er et liv i vekst: "... inntil vi alle når fram til enhet i tro på Guds Sønn og i kjennskap til haam, til manns modenhet, til aldersmålet for Kristi fylde, for at vi ikke lenger skal være småbarn og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep." (Ef 4,13-14)

Å øve seg i å leve i Guds nærvær er den beste forutsetningen for vekst. Da kommer veksten av seg selv. Det å leve nær Gud skaper radikale endringer i våre liv, da borrer man djupt etter de indre kildene, etter røttene. 

Brudgommen sammenligner henne med andre, med dronninger, medhustruer og jomfruer - men hun er den eneste, Hans due, Hans elskede - ingen kan lignes med Bruden. Hun har ingen konkurranse. Hun er alt for Ham.

fortsettes

Ingen kommentarer: