tirsdag, mai 02, 2023

Han er min og jeg er Hans - en kjærlighetssaga - om å 'bønnelese' Salomos Høysang, del 53


"Du er vakker som Tirsa, min kjæreste, skjønn som Jerusalem, skremmende som hærskarer med sine banner." (Høy 6..4)

Nå er det Brudgommens tur til å skryte av Bruden. Han sammenligner henne med både Tirsa og Jerusalem. Tirsa, som betyr 'overflod' eller 'tilfredsstille', var Israels hovedstad frem til Omri bygget Samaria, og Jerusalem var hovedstaden i Juda. Byen Tirsa var kjent for sin overveldende skjønnhet. 

Hele ti ganger i Salomos Høysang tiltaler Brudgommen sin Brud med ordene: 'du er vakker! (1,15-16 - fire ganger; 2,10; 2,13; 4,1 - to ganger; 6,4 og 7,7) Aldri tidligere har det vært en Konge lik denne som elsker sitt folk som denne Ene! 

Jerusalem er Guds by, verdens midtpunkt: "Kom, jeg vil vise deg bruden, Lammets hustru. Og han førte meg i Ånden opp på et stort, høyt fjell . Og han viste meg den hellige by Jerusalem, som kom ned fra himmelen, fra  Gud. Den hadde Guds herlighet. Den strålte som den mest kostbare edelsten,  som krystallklar jaspis." (Åp 21,9b-11) Jerusalem, et sted for Guds nærvær, Guds bolig, ufattelig vakker: "Hvor elskelige dine boliger er, Herre, hærrskarenes Gud. Min sjel lengter, ja, fortæres av lengsel etter Herrens forgårder. Mitt hjerte og mitt kjød roper med fryd til den levende Gud." (Salme 84,2-3)

Tirsa var i sin tid et sted, hvor det lå en kongelig residens. Byen symboliserer her den himmelske helligdommen, mens Jerusalem repesenterer det stedet hvor Gud bor. I Jerusalem finnes det ikke noe som ikke er yndig og vakkert, og i Tirsa finnes det ikke noe, som ikke er skjønt. 

Nå begynner Brudgommen å beskrive Bruden som  "hærskarer med sine banner" - jeg skal komme tilbake til når vi kommer til vers 10 i dette kapitlet, hvor vi får en mee utførlig beskrivelse av Bruden som en hær. Nå skal jeg nøye meg med å minne om det apostelen Paulus skrev til den kristne forsamlingen i Ef 3,10 om menighetens profiske rolle: "Slik skulle Guds mangfoldige visdom nå GJENNOM MENIGHETEN bli kunngjort for maktene og myndighetene i himmelen." Altså ikke gjennom enkeltindivider, men gjennom menigheten.

fortsettes

Ingen kommentarer: