onsdag, mai 17, 2023

Berørt av Herrens hånd


Rektor for bibelskolen i Wales, som ble grunnlagt av den legendariske forbederen, Rees Howells, og hvis sønn Samuel, fulgte etter i farens fotspor, forteller om noe founderlig som skjedde ved skolen i forrige uke. Her er hva han skriver, i min oversettelse: 

"En gruppe mennesker kom forrige uke til Bible College of Wales for å be. En dame hadde slike smerter at hun laget grimaser da hun følte det som om varm olje ble helt på ryggen hennes. Menneskene rundt kunne lukte lukten av olje som ble tent. Noen tok et bilde av damen og det var dette som kom frem på bildet. Et avtrykk av en gigantisk hånd. Du kan ikke finne på dette."

Jeg tror absolutt Herren rekker ut sin hånd til lindring og helbredelse, selv om jeg selv er kronisk syk.

(c) Bjørn Olav Hansen 

Ingen kommentarer: