mandag, mai 22, 2023

Polen er det mest Israelvennlige landet i EU


Ifølge organisasjonen 'European Coalition for Israel' er Polen blitt det mest Israelvennlige landet i hele EU.

Brussel - Med kun ett år før det neste valget til Det europeiske parlamentet, har ECI gitt ut sin aller første rangering av stemmegivningen til parlamentsmedlemmer og de politiske partier som representerer, når det kommer til saker relatert til Israel.

På publiserings-arrangementet i Det europeiske parlamentet i Brussel, på kveldstid tirsdag den 25. april, Israels uavhengighetsdag, forklarte ECIs grunnlegger Tomas Sandell på følgende måte hvorfor ECI ga oppdrag om studiet: "Det er viktig for velgerne å vite hvor de forskjellige partiene og politiske kandidatene står når det kommer til saker som angår Israel. Det har aldri vært noen presentasjon av stemme-mønstrene til de forskjellige partiene når det kommer til saker som angår Israel, som kan hjelpe de som skal stemme med å identifisere venner og fiender av Israel Gjennom å presentere en slik rapport har vi bidratt til å gjøre EU både mer gjennomsiktig og demokratisk.

Studiet, som ble utført av et forskningsinstitutt med i Brussel, EU Matrix, har ingen politisk agenda, men peker kun på de nakne fakta. Mens avstandsmatrisen studerte ga, faktisk gir et rettmessig bilde av holdninger overfor staten Israel, så viser det derimot ikke den fulle sannheten om holdninger ovenfor de jødiske samfunnene innenfor EU-medlemsstatene. Saker som retten til å praktisere sin religion, inkludert kosher-slakting og omskjæring, dekkes ikke av dette studiet, siden dette ikke er saker som kommer inn under EUs jurisdiksjon. Dette vil kunne bli tema for en fremtidig studie, som også kan dekke individuelle EU-medlemsstater.

Likevel er resultatene fra studiet tydelige. Partiene som er mest for Israel i Det europeiske parlamentet er å finne på det politiske høyre, mens de på den progressive venstresiden er mye mer kritisk til Israel. Geografisk har Israel sine beste venner i de nye EU-medlemsstatene, hvor Polen er det mest Israelvennlige landet i hele EU. Blant de mest vennlige statene er det bare å vestlige EU-medlemsstater, nemlig Italia og Nederland.

Ingen kommentarer: