søndag, mai 21, 2023

De syv tordener og vår tidsalders ende, del 1


De siste årene, og da særlig de siste to årene, har det vokst frem en stadig sterkere forventning og lengsel i meg etter Jesu snarlige gjenkomst. Det er så mange av tidens tegn som går i oppfyllelse, rett foran øynene våre, at de ikke lenger kan oversees eller neglisjeres.  Vi lever i en svært alvorlig tid av oppbrudd og forberedelse av Kristi brud, for: "Midt på natten lød det et rop: Se, brudgommen kommer!  Gå ham i møte." 

For meg synes det som om Den Hellige Ånd særlig understreker Åpenbaringsbokens kapittel fire, fem og ti, i den forunderlige tiden vi lever i. I noen betraktninger fremover vil jeg dele noen tanker med dere fra Åp 10, om de 'sju tordener, som har fascinert meg siden jeg leste Johannes Åpenbaring første gang i 1972. 

Noe er i ferd med å skje verden over. Herren forbereder 'den hellige rest', vekker den opp for Herrens snarlige gjenkomst. Dette er absolutt ikke en tid for å sove, men heller våke! Mer enn noensinne tidligere lyder ordene fra Ef 5,14 - de har aldri vært mer tidsaktuelle: "For alt som blir åpenbart, er lys. Derfor sier Skriften: Våkn opp, du som sover! Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for deg."

Jeg tror at Herren er i ferd med å reise opp Omega-generasjonen, den siste generasjonen før Jesu gjenkomst, og jeg tror at Enok er en prototype på denne generasjonen. Det som særpreget Enok var dette: "Enok vandret med Gud." (1.Mos 5,22 og v.24) Omega-generasjonen vil på grunn av sin nære gudsrelasjon, leve i åpenbaringskunnskap og en frisk salvelse, som vil særprege denne generaasjonen fremfor noen tidligere generasjoner. De ser mørket, avslører og refser det, står fast på Guds ord, og gjør ingen kompromisser og er villig til å betale prisen for å gå i Lammets spor. 

Jeg tror at Gud kommer til å avdekke flere av sine mysterier når de syv tordener lyder som et ekko over den ganske jord. Profeten Daniel taler om mysterier som er forbeholdt 'endens tid' og som skal åpenbares da: "For synet sikter til endens tid," (Dan 8,17) og: "Og du, Daniel: Gjem disse ordene og forsegl boken inntil endens tid." (Dan 12,4) Den profetiske seeren, apostelen Johannes, skriver om en  forsglet bok i Åp 10.8-11 og det siste verset lyder: "Og det ble igjen sagt til meg: Igjen skal du profetere om mange folk og nasjoner og tungemål og konger." I tiden før Jesus kommer tilbake vil seglene på denne boken brytes, og det profetiske innholdet vil bli avdekket. Gåter vil en dag få svar.

"Men, som det står skrevet: Det som intet øye har sett og intet øre har hørt, og det som ikke kom opp i menneskers hjerte, det har Gud beredt for dem som elsker ham. Men for oss har Gud åpenbart det ved sin Ånd. For Ånden utforsker alle ting, også dybdene i Gud." (1.Kor 2,9-10)

fortsettes

Ingen kommentarer: